ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGTG 192250Z 00000KT 9999 FEW030 M02/M03 Q1030=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 192300Z 28005KT 8000 SCT010 BKN033 06/06 Q1028 NOSIG=