ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGTG 190920Z 07008KT 9999 FEW030 21/03 Q1010 RMK FEW080 FEW180=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 190930Z 28013KT 9999 BKN019 BKN040 11/06 Q1018 NOSIG=