ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGTG 191420Z 05007KT CAVOK 28/12 Q1010 RMK SCT200=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

TAF LGTG 191400Z 1915/1924 03008KT 9999 FEW025=