ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGTT 080000Z 03007KT 9999 SCT010 BKN025 01/M03 Q1030 RMK BKN070=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 080030Z 36003KT CAVOK M01/M04 Q1036 NOSIG=