ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGTT 300130Z AUTO VRB03KT //// // ////// 16/13 Q1017 RE//=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 300130Z AUTO VRB02KT 9999 FEW039 11/09 Q1027 NOSIG=