ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGSR 161650Z 34012KT CAVOK 26/15 Q1009 RMK FEW080=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 161630Z 22007KT 190V250 9999 FEW046 BKN056 22/12 Q1021NOSIG=