ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

TAF LGKY 010400Z 0106/0115 34012KT 9999 FEW018=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 010630Z 18007KT 150V210 4000 -RA BR BKN007 14/13 Q1000NOSIG=