ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

TAF LGKV 062300Z 0700/0724 VRB03KT 9999 FEW025 BECMG 0709/0711 22010KT FEW025 SCT080 PROB30 TEMPO 0710/0716 6000 SHRA FEW020TCU SCT025 BKN070=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 070100Z AUTO 31005KT CAVOK 17/13 Q1025 NOSIG=