ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

TAF LGLR 052300Z 0600/0609 VRB03KT 9999 FEW020=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 060000Z AUTO 02011KT 340V040 CAVOK 15/10 Q1018 NOSIG=