ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

TAF LGLM 050500Z 0506/0515 05025G35KT 9999 FEW010 BKN020 PROB30 TEMPO 0506/0512 5000 SNRA TEMPO 0506/0515 04030G40KT=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

TAF LGMG 050400Z 0506/0515 35012KT 9999 SCT020 BKN050 TEMPO 0506/0515 36012G22KT BECMG 0508/0510 FEW015 BKN025 PROB40 TEMPO 0506/0515 5000 RA FEW018TCU BKN020 PROB30 TEMPO 0507/0515 4000 TSRA SCT012 FEW018CB BKN020 PROB30 TEMPO 0510/0515 4000 SNRA SCT010 BKN020=