ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

TAF LGMG 020700Z 0209/0218 34010KT 9999 FEW020 SCT050 PROB40 TEMPO 0209/0216 5000 RA SCT010 BKN040 PROB30 TEMPO 0210/0215 4000 TSRA SCT010 FEW018CB BKN020=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LGMG 021000Z 17008KT 9999 FEW025 25/09 Q1011 RMK BKN070 BKN180=