ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

TAF LGSY 052000Z 0521/0606 03012KT 9999 FEW020=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 052200Z AUTO 01011KT CAVOK 18/12 Q1018 NOSIG=