ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

TAF LGSY 091400Z 0915/0924 36012G22KT 9999 FEW020=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 091400Z 05010KT 360V090 CAVOK 31/10 Q1023=