ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

TAF LGSY 040200Z 0403/0412 15006KT 9999 FEW020=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 040230Z AUTO 19001KT CAVOK 02/00 Q1011 NOSIG=