ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

TAF LGTG 251400Z 2515/2524 10008KT 9999 SCT025 BKN070 PROB40 TEMPO 2515/2524 5000 RA BKN020 BKN070 PROB40 TEMPO 2521/2524 2000 TSRA FEW018CB BKN020 OVC070=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 251500Z 14010KT 4500 -RA BR BKN012 08/06 Q0993 NOSIG=