ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

TAF LGTG 072300Z 0800/0809 30010KT 4000 BR SCT008 BKN020 BKN060 TEMPO 0800/0809 2000 SN SCT006 BKN020 OVC060=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 080000Z 36001KT CAVOK M01/M03 Q1036 NOSIG=