ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

TAF LGTS 270500Z 2706/2806 VRB03KT 9999 FEW025 BECMG 2710/2712 16010KT PROB30 TEMPO 2710/2716 6000 SHRA FEW020TCU SCT025 BECMG 2720/2722 VRB03KT=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 270900Z 30006KT 260V320 9999 FEW050 FEW053TCU BKN06619/12 Q1018 NOSIG=