ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

TAF LGBL 042300Z 0500/0509 31008KT 8000 FEW025=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 050100Z 24008KT 9999 FEW015 BKN076 04/02 Q1003 NOSIG=