ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

TAF LGSK 212000Z 2121/2206 28015KT 9999 FEW020 BECMG 2201/2203 36012KT=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LGTT 212230Z AUTO VRB01KT //// // ////// 13/09 Q1013 RE//=