ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/01/2022 22:50 8oC (46.4oF) 61%
NW (3100)
6b (24kt)
22/01/2022 22:20 7oC (44.6oF) 70%
NW (3200)
6b (22kt)
22/01/2022 21:50 7oC (44.6oF) 70%
NW (3200)
6b (24kt)
22/01/2022 21:20 7oC (44.6oF) 87%
N (3500)
6b (26kt)
22/01/2022 20:50 7oC (44.6oF) 87%
N (3500)
6b (26kt)
22/01/2022 20:20 7oC (44.6oF) 93%
NNW (3400)
6b (27kt)
22/01/2022 19:50 7oC (44.6oF) 93%
NNW (3300)
6b GUSTS 8b (26ktG36kt)
22/01/2022 19:30 9oC (48.2oF) 87%
N (3600)
5b GUSTS 7b (20ktG31kt)
22/01/2022 19:20 9oC (48.2oF) 87%
NNW (3400)
5b (17kt)
22/01/2022 18:50 9oC (48.2oF) 87%
NNW (3400)
4b (16kt)
22/01/2022 18:20 9oC (48.2oF) 93%
NNW (3300)
4b (16kt)
22/01/2022 17:50 9oC (48.2oF) 93%
NNW (3300)
4b (12kt)
22/01/2022 17:20 9oC (48.2oF) 87%
NNW (3400)
4b (14kt)
22/01/2022 16:50 9oC (48.2oF) 87%
SSW (2100)
3b (7kt)
22/01/2022 16:20 9oC (48.2oF) 87%
SW (2300)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours