ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tanagra (Tanagra) Longitute (Lon): 23.56 Latitute (Lat): 38.34 Altitute (Alt): 140m, Area:Sterea

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/01/2022 21:50 -2oC (28.4oF) 86% CALM
19/01/2022 20:50 -1oC (30.2oF) 86% CALM
19/01/2022 19:50 -1oC (30.2oF) 80% CALM
19/01/2022 17:50 -2oC (28.4oF) 86% CALM
19/01/2022 17:20 0oC (32.0oF) 86% CALM
19/01/2022 16:50 0oC (32.0oF) 80% CALM
19/01/2022 16:20 2oC (35.6oF) 69% CALM
19/01/2022 15:50 4oC (39.2oF) 64% CALM
19/01/2022 15:20 5oC (41.0oF) 60% CALM
19/01/2022 14:50 6oC (42.8oF) 56%
ENE (0600)
2b (4kt)
19/01/2022 14:20 7oC (44.6oF) 45% VARIABLE 1b (3kt)
19/01/2022 13:50 7oC (44.6oF) 39% VARIABLE 1b (3kt)
19/01/2022 13:20 8oC (46.4oF) 52% CALM
19/01/2022 12:50 7oC (44.6oF) 48% CALM
19/01/2022 12:20 7oC (44.6oF) 52% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours