ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tanagra (Tanagra) Longitute (Lon): 23.56 Latitute (Lat): 38.34 Altitute (Alt): 140m, Area:Sterea

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/12/2021 21:50 8oC (46.4oF) 81% CALM
05/12/2021 20:50 10oC (50.0oF) 76% CALM
05/12/2021 19:50 10oC (50.0oF) 70% CALM
05/12/2021 18:50 9oC (48.2oF) 81% CALM
05/12/2021 17:50 9oC (48.2oF) 87% CALM
05/12/2021 17:20 8oC (46.4oF) 81% CALM
05/12/2021 16:50 9oC (48.2oF) 75% CALM
05/12/2021 16:20 13oC (55.4oF) 66%
SW (2200)
2b (4kt)
05/12/2021 15:50 13oC (55.4oF) 66%
SW (2200)
2b (6kt)
05/12/2021 15:20 14oC (57.2oF) 62% CALM
05/12/2021 14:50 15oC (59.0oF) 58% CALM
05/12/2021 14:20 16oC (60.8oF) 54%
S (1900)
2b (5kt)
05/12/2021 13:50 16oC (60.8oF) 51%
SSW (2000)
3b (7kt)
05/12/2021 13:20 17oC (62.6oF) 47%
SSW (2000)
3b (7kt)
05/12/2021 12:50 18oC (64.4oF) 41% CALM

Station Observations for the last 24 hours