ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Florina (Florina) Longitute (Lon): 21.43 Latitute (Lat): 40.8 Altitute (Alt): 619m, Area:West Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/05/2022 11:00 19oC (66.2oF) 36% VARIABLE 1b (3kt)
19/05/2022 10:30 18oC (64.4oF) 36% VARIABLE 1b (2kt)
19/05/2022 10:00 17oC (62.6oF) 36%
W (2800)
2b (4kt)
19/05/2022 09:30 18oC (64.4oF) 33% VARIABLE 1b (2kt)
19/05/2022 09:00 17oC (62.6oF) 33% VARIABLE 1b (3kt)
19/05/2022 08:30 16oC (60.8oF) 35%
E (0900)
2b (5kt)
19/05/2022 08:00 16oC (60.8oF) 35%
SE (1300)
2b (6kt)
19/05/2022 07:30 15oC (59.0oF) 41%
ESE (1200)
2b (6kt)
19/05/2022 07:00 15oC (59.0oF) 44%
E (0900)
2b (4kt)
19/05/2022 06:30 14oC (57.2oF) 50% VARIABLE 1b (3kt)
19/05/2022 06:00 13oC (55.4oF) 54%
ENE (0600)
2b (4kt)
19/05/2022 05:30 12oC (53.6oF) 57% VARIABLE 1b (1kt)
19/05/2022 05:00 10oC (50.0oF) 66% VARIABLE 1b (1kt)
19/05/2022 04:30 10oC (50.0oF) 76% CALM
19/05/2022 04:00 10oC (50.0oF) 61% VARIABLE 1b (1kt)

Station Observations for the last 24 hours