ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Stations Observations

Station NameWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWind Power

Agchialos
2023/10/03 22:50:00 GMT+0

15oC (59.0oF) 87%
W (2700)
2b (4kt)

Kranea
2023/10/03 23:00:00 GMT+0

13oC (55.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)

Larisa
2023/10/03 22:50:00 GMT+0

13oC (55.4oF) 100% CALM

Sofades
2023/10/03 23:00:00 GMT+0

/// /// VARIABLE 1b (1kt)