ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tatoi (Tatoi) Longitute (Lon): 23.78 Latitute (Lat): 38.11 Altitute (Alt): 225m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/12/2021 04:30 8oC (46.4oF) 100% CALM
03/12/2021 04:00 8oC (46.4oF) 100% CALM
03/12/2021 03:30 8oC (46.4oF) 56% VARIABLE 1b (2kt)
03/12/2021 03:00 9oC (48.2oF) 53% VARIABLE 1b (2kt)
03/12/2021 02:30 8oC (46.4oF) 56% VARIABLE 1b (3kt)
03/12/2021 02:00 8oC (46.4oF) 100% VARIABLE 1b (3kt)
03/12/2021 01:30 10oC (50.0oF) 49% VARIABLE 1b (3kt)
03/12/2021 01:00 9oC (48.2oF) 100% VARIABLE 1b (3kt)
03/12/2021 00:30 9oC (48.2oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)
03/12/2021 00:00 8oC (46.4oF) 56% VARIABLE 1b (2kt)
02/12/2021 23:30 8oC (46.4oF) 56% VARIABLE 1b (2kt)
02/12/2021 23:00 6oC (42.8oF) 100%
NE (0400)
2b (4kt)
02/12/2021 22:30 7oC (44.6oF) 100%
NNE (0300)
2b (4kt)
02/12/2021 22:00 7oC (44.6oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)
02/12/2021 21:30 7oC (44.6oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours