ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tatoi (Tatoi) Longitute (Lon): 23.78 Latitute (Lat): 38.11 Altitute (Alt): 225m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/12/2023 07:00 15oC (59.0oF) 100% CALM
03/12/2023 06:30 13oC (55.4oF) 100% CALM
03/12/2023 06:00 12oC (53.6oF) 100% CALM
03/12/2023 05:30 12oC (53.6oF) 100% CALM
03/12/2023 05:00 11oC (51.8oF) 100% CALM
03/12/2023 04:30 12oC (53.6oF) 100% CALM
03/12/2023 04:00 12oC (53.6oF) 100% CALM
03/12/2023 03:30 13oC (55.4oF) 40% VARIABLE 1b (1kt)
03/12/2023 03:00 15oC (59.0oF) 35% VARIABLE 1b (1kt)
03/12/2023 02:30 14oC (57.2oF) 38% VARIABLE 1b (2kt)
03/12/2023 02:00 14oC (57.2oF) 38% VARIABLE 1b (1kt)
03/12/2023 01:30 15oC (59.0oF) 35% VARIABLE 1b (1kt)
03/12/2023 01:00 15oC (59.0oF) 35% VARIABLE 1b (1kt)
03/12/2023 00:30 15oC (59.0oF) 100% VARIABLE 1b (1kt)
03/12/2023 00:00 16oC (60.8oF) 100% VARIABLE 1b (1kt)

Station Observations for the last 24 hours