ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tatoi (Tatoi) Longitute (Lon): 23.78 Latitute (Lat): 38.11 Altitute (Alt): 225m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/12/2021 16:30 12oC (53.6oF) 87% CALM
05/12/2021 16:00 12oC (53.6oF) 87% CALM
05/12/2021 15:30 13oC (55.4oF) 81% CALM
05/12/2021 15:00 14oC (57.2oF) 76%
SW (2200)
2b (5kt)
05/12/2021 14:30 15oC (59.0oF) 71%
SSW (2100)
3b (7kt)
05/12/2021 14:00 16oC (60.8oF) 67%
SSW (2100)
3b (8kt)
05/12/2021 13:30 16oC (60.8oF) 62%
SW (2200)
3b (7kt)
05/12/2021 13:00 16oC (60.8oF) 67%
WSW (2400)
3b (7kt)
05/12/2021 12:30 16oC (60.8oF) 67%
WSW (2400)
2b (6kt)
05/12/2021 12:00 16oC (60.8oF) 67%
SW (2200)
3b (8kt)
05/12/2021 11:30 16oC (60.8oF) 67%
SW (2200)
3b (8kt)
05/12/2021 11:00 15oC (59.0oF) 71%
SW (2200)
2b (6kt)
05/12/2021 10:30 15oC (59.0oF) 76%
SSW (2100)
3b GUSTS 5b (8ktG19kt)
05/12/2021 10:00 15oC (59.0oF) 76%
SSW (2100)
3b (10kt)
05/12/2021 09:30 15oC (59.0oF) 76%
SSW (2000)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours