ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Olympic Swimming Center/Athens Center (Olympic Swimming Center/Athens Center) Longitute (Lon): 23.731 Latitute (Lat): 37.968 Altitute (Alt): 75m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/02/2021 22:30 8oC (46.4oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
26/02/2021 22:00 8oC (46.4oF) 81% CALM
26/02/2021 21:30 9oC (48.2oF) 75% CALM
26/02/2021 21:00 9oC (48.2oF) 75% CALM
26/02/2021 20:30 9oC (48.2oF) 75% CALM
26/02/2021 20:00 10oC (50.0oF) 76% CALM
26/02/2021 19:20 10oC (50.0oF) 76% CALM
26/02/2021 19:00 11oC (51.8oF) 71% CALM
26/02/2021 18:20 11oC (51.8oF) 71% CALM
26/02/2021 18:00 12oC (53.6oF) 66% CALM
26/02/2021 17:30 13oC (55.4oF) 62% CALM
26/02/2021 16:00 17oC (62.6oF) 44% VARIABLE 1b (3kt)
26/02/2021 13:00 20oC (68.0oF) 36% VARIABLE 1b (3kt)
26/02/2021 12:00 19oC (66.2oF) 39% VARIABLE 1b (3kt)
26/02/2021 11:00 19oC (66.2oF) 39%
NE (0500)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours