ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Nea Filadelfia auto (Nea Filadelfia auto) Longitute (Lon): 23.746 Latitute (Lat): 38.045 Altitute (Alt): 141m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/12/2021 17:30 12oC (53.6oF) 87% CALM
05/12/2021 17:00 12oC (53.6oF) 87% CALM
05/12/2021 16:30 13oC (55.4oF) 81% CALM
05/12/2021 16:00 13oC (55.4oF) 87% CALM
05/12/2021 15:30 13oC (55.4oF) 87% CALM
05/12/2021 15:00 14oC (57.2oF) 76% VARIABLE 1b (1kt)
05/12/2021 14:30 15oC (59.0oF) 71% VARIABLE 1b (2kt)
05/12/2021 14:00 15oC (59.0oF) 71% VARIABLE 1b (3kt)
05/12/2021 13:30 16oC (60.8oF) 62%
S (1700)
1b (3kt)
05/12/2021 13:00 16oC (60.8oF) 62%
SW (2200)
1b (3kt)
05/12/2021 12:30 15oC (59.0oF) 71% VARIABLE 1b (2kt)
05/12/2021 12:00 16oC (60.8oF) 67%
W (2600)
1b (3kt)
05/12/2021 11:30 15oC (59.0oF) 71%
WSW (2500)
2b (4kt)
05/12/2021 11:00 16oC (60.8oF) 67%
W (2600)
2b (4kt)
05/12/2021 10:00 17oC (62.6oF) 63%
SSW (2100)
1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours