ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Nea Filadelfia auto (Nea Filadelfia auto) Longitute (Lon): 23.746 Latitute (Lat): 38.045 Altitute (Alt): 141m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/05/2024 14:00 29oC (84.2oF) 32%
SW (2200)
2b (4kt)
24/05/2024 13:30 29oC (84.2oF) 30%
SW (2200)
2b (4kt)
24/05/2024 12:30 30oC (86.0oF) 28%
SW (2200)
2b (4kt)
24/05/2024 12:00 30oC (86.0oF) 26%
WSW (2400)
2b (4kt)
24/05/2024 11:30 28oC (82.4oF) 27%
SW (2200)
2b (4kt)
24/05/2024 10:30 29oC (84.2oF) 28%
S (1800)
2b (4kt)
24/05/2024 10:00 29oC (84.2oF) 22% VARIABLE 1b (3kt)
24/05/2024 09:30 29oC (84.2oF) 24%
SE (1300)
1b (3kt)
24/05/2024 09:00 29oC (84.2oF) 26% VARIABLE 1b (3kt)
24/05/2024 08:30 28oC (82.4oF) 25% VARIABLE 1b (2kt)
24/05/2024 08:00 27oC (80.6oF) 27%
SSW (2000)
1b (3kt)
24/05/2024 07:30 27oC (80.6oF) 29% VARIABLE 1b (2kt)
24/05/2024 05:30 23oC (73.4oF) 40% VARIABLE 1b (2kt)
24/05/2024 04:30 21oC (69.8oF) 52% CALM
24/05/2024 04:00 20oC (68.0oF) 59% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours