ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kotroni (Kotroni) Longitute (Lon): 23.952 Latitute (Lat): 38.14 Altitute (Alt): 217m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/02/2021 22:00 10oC (50.0oF) 66%
NW (3100)
2b (4kt)
26/02/2021 21:30 10oC (50.0oF) 66%
NW (3100)
2b (5kt)
26/02/2021 21:00 10oC (50.0oF) 66%
WNW (3000)
2b (4kt)
26/02/2021 20:00 11oC (51.8oF) 66% VARIABLE 1b (3kt)
26/02/2021 19:30 11oC (51.8oF) 71%
NNW (3300)
2b (4kt)
26/02/2021 19:00 11oC (51.8oF) 71%
NNW (3300)
2b (6kt)
26/02/2021 18:30 11oC (51.8oF) 71%
NW (3200)
2b (6kt)
26/02/2021 18:00 12oC (53.6oF) 66%
NNW (3300)
2b (4kt)
26/02/2021 17:30 12oC (53.6oF) 61%
N (3500)
2b (4kt)
26/02/2021 17:00 11oC (51.8oF) 71%
NW (3200)
2b (4kt)
26/02/2021 16:30 12oC (53.6oF) 66%
NNE (0300)
2b (5kt)
26/02/2021 16:00 13oC (55.4oF) 62%
NNE (0200)
2b (6kt)
26/02/2021 13:00 16oC (60.8oF) 51%
NNE (0200)
3b (9kt)
26/02/2021 12:30 16oC (60.8oF) 51%
NNE (0200)
4b (11kt)
26/02/2021 12:00 16oC (60.8oF) 51%
N (0100)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours