ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Lavrio (Lavrio) Longitute (Lon): 24.052 Latitute (Lat): 37.71 Altitute (Alt): 27m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/03/2023 12:00 16oC (60.8oF) 58%
NNE (0300)
3b (10kt)
20/03/2023 11:30 16oC (60.8oF) 62%
ENE (0600)
3b (8kt)
20/03/2023 11:00 16oC (60.8oF) 58%
NNE (0300)
3b (10kt)
20/03/2023 10:30 16oC (60.8oF) 58%
N (0100)
3b (8kt)
20/03/2023 09:30 16oC (60.8oF) 47%
N (3600)
3b (9kt)
20/03/2023 09:00 16oC (60.8oF) 51%
N (3600)
3b (7kt)
20/03/2023 08:30 15oC (59.0oF) 54%
N (3600)
3b (8kt)
20/03/2023 08:00 15oC (59.0oF) 54%
N (3600)
3b (9kt)
20/03/2023 07:00 15oC (59.0oF) 54%
N (3500)
3b (10kt)
20/03/2023 06:30 14oC (57.2oF) 58%
N (3500)
2b (4kt)
20/03/2023 06:00 13oC (55.4oF) 62%
N (3500)
5b (19kt)
20/03/2023 05:00 13oC (55.4oF) 54% VARIABLE 1b (3kt)
20/03/2023 04:30 13oC (55.4oF) 54%
N (3500)
4b (16kt)
20/03/2023 04:00 11oC (51.8oF) 61%
NNW (3400)
4b (13kt)
20/03/2023 02:30 12oC (53.6oF) 61%
NNW (3400)
3b (9kt)

Station Observations for the last 24 hours