ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Lavrio (Lavrio) Longitute (Lon): 24.052 Latitute (Lat): 37.71 Altitute (Alt): 27m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/04/2024 08:30 20oC (68.0oF) 25%
SE (1400)
2b (6kt)
19/04/2024 08:00 19oC (66.2oF) 27%
NNE (0200)
2b (5kt)
19/04/2024 07:30 18oC (64.4oF) 29%
NNE (0200)
2b (5kt)
19/04/2024 07:00 18oC (64.4oF) 29%
NNE (0200)
1b (3kt)
19/04/2024 06:30 18oC (64.4oF) 29%
W (2800)
1b (3kt)
19/04/2024 06:00 18oC (64.4oF) 29% VARIABLE 1b (2kt)
19/04/2024 05:00 17oC (62.6oF) 31% VARIABLE 1b (2kt)
19/04/2024 04:00 15oC (59.0oF) 35% VARIABLE 1b (2kt)
19/04/2024 03:30 16oC (60.8oF) 33%
W (2800)
1b (3kt)
19/04/2024 03:00 17oC (62.6oF) 31% VARIABLE 1b (2kt)
19/04/2024 02:30 17oC (62.6oF) 31% VARIABLE 1b (2kt)
19/04/2024 01:00 16oC (60.8oF) 33%
NW (3100)
2b (5kt)
19/04/2024 00:30 17oC (62.6oF) 31%
WNW (2900)
2b (6kt)
19/04/2024 00:00 17oC (62.6oF) 31%
W (2700)
2b (5kt)
18/04/2024 23:30 17oC (62.6oF) 31%
WSW (2500)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours