ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Oaka (Oaka) Longitute (Lon): 23.784 Latitute (Lat): 38.038 Altitute (Alt): 186m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/02/2021 22:00 10oC (50.0oF) 61% CALM
26/02/2021 21:30 11oC (51.8oF) 57% VARIABLE 1b (2kt)
26/02/2021 21:00 10oC (50.0oF) 66% CALM
26/02/2021 20:30 11oC (51.8oF) 61% CALM
26/02/2021 20:00 11oC (51.8oF) 61% VARIABLE 1b (2kt)
26/02/2021 19:30 11oC (51.8oF) 66% VARIABLE 1b (1kt)
26/02/2021 19:00 12oC (53.6oF) 61% VARIABLE 1b (1kt)
26/02/2021 18:30 12oC (53.6oF) 61% CALM
26/02/2021 18:00 13oC (55.4oF) 58% VARIABLE 1b (1kt)
26/02/2021 17:30 14oC (57.2oF) 58% VARIABLE 1b (2kt)
26/02/2021 17:00 14oC (57.2oF) 58% VARIABLE 1b (3kt)
26/02/2021 16:30 15oC (59.0oF) 54% VARIABLE 1b (3kt)
26/02/2021 16:00 16oC (60.8oF) 51%
NNE (0200)
2b (4kt)
26/02/2021 13:00 18oC (64.4oF) 44%
NE (0500)
2b (6kt)
26/02/2021 12:30 18oC (64.4oF) 48%
NNE (0200)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours