ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rafina (Rafina) Longitute (Lon): 24.008 Latitute (Lat): 38.027 Altitute (Alt): Nonem, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/02/2021 22:30 13oC (55.4oF) 66%
NNW (3400)
4b (15kt)
26/02/2021 22:00 13oC (55.4oF) 71%
NNW (3400)
4b (14kt)
26/02/2021 21:00 12oC (53.6oF) 66%
NW (3200)
4b (11kt)
26/02/2021 20:30 12oC (53.6oF) 71%
NW (3200)
3b (8kt)
26/02/2021 20:00 12oC (53.6oF) 71%
NW (3100)
2b (6kt)
26/02/2021 19:30 13oC (55.4oF) 66%
NW (3200)
2b (5kt)
26/02/2021 19:00 13oC (55.4oF) 62%
NW (3200)
3b (9kt)
26/02/2021 18:30 13oC (55.4oF) 66%
NNW (3300)
2b (6kt)
26/02/2021 18:00 13oC (55.4oF) 62%
NW (3100)
2b (4kt)
26/02/2021 17:30 14oC (57.2oF) 62%
NW (3100)
3b (8kt)
26/02/2021 17:00 15oC (59.0oF) 62%
N (3600)
3b (8kt)
26/02/2021 16:30 15oC (59.0oF) 67%
N (0100)
3b (9kt)
26/02/2021 16:00 15oC (59.0oF) 67%
NNE (0300)
4b (14kt)
26/02/2021 13:00 16oC (60.8oF) 54%
N (3600)
3b GUSTS 6b (10ktG22kt)
26/02/2021 12:30 16oC (60.8oF) 58%
N (0100)
4b (13kt)

Station Observations for the last 24 hours