ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Shinias (Shinias) Longitute (Lon): 24.015 Latitute (Lat): 38.142 Altitute (Alt): 4m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
04/12/2021 09:30 16oC (60.8oF) 33% VARIABLE 1b (2kt)
03/12/2021 10:30 18oC (64.4oF) 29%
SE (1300)
4b (11kt)
03/12/2021 10:00 17oC (62.6oF) 31%
SE (1300)
4b GUSTS 6b (13ktG23kt)
03/12/2021 09:30 17oC (62.6oF) 31%
SSE (1600)
3b (9kt)
03/12/2021 09:00 17oC (62.6oF) 31%
SSE (1500)
3b (10kt)
03/12/2021 07:00 16oC (60.8oF) 33%
S (1700)
2b (4kt)
03/12/2021 06:30 15oC (59.0oF) 35% CALM

Station Observations for the last 24 hours