ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Edessa (Edessa) Longitute (Lon): 22.05 Latitute (Lat): 40.8 Altitute (Alt): 314m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
09/12/2021 03:00 0oC (32.0oF) 100%
W (2800)
2b (4kt)
09/12/2021 02:30 0oC (32.0oF) 100% VARIABLE 1b (3kt)
09/12/2021 02:00 1oC (33.8oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
09/12/2021 01:30 1oC (33.8oF) 93%
WNW (3000)
2b (4kt)
09/12/2021 01:00 1oC (33.8oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
09/12/2021 00:30 1oC (33.8oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
09/12/2021 00:00 1oC (33.8oF) 93%
W (2800)
2b (4kt)
08/12/2021 23:30 1oC (33.8oF) 93%
W (2800)
2b (4kt)
08/12/2021 23:00 1oC (33.8oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
08/12/2021 22:30 1oC (33.8oF) 93%
WNW (2900)
2b (4kt)
08/12/2021 22:00 1oC (33.8oF) 93%
W (2800)
2b (4kt)
08/12/2021 21:30 1oC (33.8oF) 93%
WNW (2900)
2b (4kt)
08/12/2021 21:00 1oC (33.8oF) 93%
W (2800)
2b (4kt)
08/12/2021 20:30 1oC (33.8oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
08/12/2021 20:00 1oC (33.8oF) 93%
W (2800)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours