ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Edessa (Edessa) Longitute (Lon): 22.05 Latitute (Lat): 40.8 Altitute (Alt): 314m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
02/07/2022 07:00 26oC (78.8oF) 57%
W (2600)
3b (7kt)
02/07/2022 06:30 25oC (77.0oF) 56%
W (2700)
3b (9kt)
02/07/2022 06:00 24oC (75.2oF) 60%
WNW (2900)
3b (8kt)
02/07/2022 05:30 23oC (73.4oF) 64%
W (2800)
3b (9kt)
02/07/2022 04:30 21oC (69.8oF) 68%
W (2800)
4b (11kt)
02/07/2022 04:00 20oC (68.0oF) 72%
W (2800)
3b (10kt)
02/07/2022 03:30 20oC (68.0oF) 72%
W (2800)
3b (7kt)
02/07/2022 03:00 20oC (68.0oF) 72%
W (2800)
2b (6kt)
02/07/2022 02:30 20oC (68.0oF) 72%
W (2700)
3b (8kt)
02/07/2022 02:00 20oC (68.0oF) 77%
W (2700)
3b (10kt)
02/07/2022 01:30 21oC (69.8oF) 72%
W (2700)
3b GUSTS 5b (9ktG19kt)
02/07/2022 01:00 20oC (68.0oF) 72%
W (2700)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
02/07/2022 00:30 21oC (69.8oF) 68%
W (2700)
3b (8kt)
01/07/2022 23:30 21oC (69.8oF) 72%
W (2800)
4b (12kt)
01/07/2022 23:00 21oC (69.8oF) 72%
W (2800)
4b (13kt)

Station Observations for the last 24 hours