ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Serres (Serres) Longitute (Lon): 23.53 Latitute (Lat): 41.08 Altitute (Alt): 32m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/12/2021 02:30 4oC (39.2oF) 93% CALM
05/12/2021 02:00 4oC (39.2oF) 93% CALM
05/12/2021 01:30 4oC (39.2oF) 100% CALM
05/12/2021 01:00 5oC (41.0oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
05/12/2021 00:30 5oC (41.0oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
05/12/2021 00:00 5oC (41.0oF) 100% CALM
04/12/2021 23:30 6oC (42.8oF) 93% CALM
04/12/2021 23:00 6oC (42.8oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
04/12/2021 22:30 7oC (44.6oF) 93% CALM
04/12/2021 22:00 8oC (46.4oF) 87% CALM
04/12/2021 21:30 8oC (46.4oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
04/12/2021 21:00 8oC (46.4oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
04/12/2021 20:30 7oC (44.6oF) 93% CALM
04/12/2021 20:00 6oC (42.8oF) 100% CALM
04/12/2021 19:30 6oC (42.8oF) 100% CALM

Station Observations for the last 24 hours