ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Serres (Serres) Longitute (Lon): 23.53 Latitute (Lat): 41.08 Altitute (Alt): 32m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/04/2024 03:00 11oC (51.8oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
20/04/2024 02:30 11oC (51.8oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
20/04/2024 02:00 12oC (53.6oF) 76% VARIABLE 1b (1kt)
20/04/2024 01:30 11oC (51.8oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
20/04/2024 01:00 12oC (53.6oF) 76% VARIABLE 1b (2kt)
20/04/2024 00:30 12oC (53.6oF) 76% CALM
20/04/2024 00:00 11oC (51.8oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
19/04/2024 23:30 11oC (51.8oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
19/04/2024 23:00 12oC (53.6oF) 76% VARIABLE 1b (1kt)
19/04/2024 22:30 12oC (53.6oF) 76% VARIABLE 1b (1kt)
19/04/2024 22:00 13oC (55.4oF) 71% VARIABLE 1b (1kt)
19/04/2024 21:30 13oC (55.4oF) 66% VARIABLE 1b (1kt)
19/04/2024 21:00 15oC (59.0oF) 50%
NNE (0200)
2b (4kt)
19/04/2024 20:30 15oC (59.0oF) 50%
N (3600)
2b (5kt)
19/04/2024 20:00 15oC (59.0oF) 50%
N (3500)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours