ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Serres (Serres) Longitute (Lon): 23.53 Latitute (Lat): 41.08 Altitute (Alt): 32m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
02/07/2022 07:00 28oC (82.4oF) 57% VARIABLE 1b (1kt)
02/07/2022 06:00 24oC (75.2oF) 77% VARIABLE 1b (1kt)
02/07/2022 05:30 23oC (73.4oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)
02/07/2022 05:00 21oC (69.8oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
02/07/2022 04:30 21oC (69.8oF) 88% CALM
02/07/2022 04:00 20oC (68.0oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
02/07/2022 03:30 20oC (68.0oF) 93% CALM
02/07/2022 03:00 20oC (68.0oF) 93% CALM
02/07/2022 02:30 20oC (68.0oF) 93% CALM
02/07/2022 02:00 20oC (68.0oF) 93% CALM
02/07/2022 01:30 20oC (68.0oF) 93% CALM
02/07/2022 01:00 20oC (68.0oF) 100% VARIABLE 1b (1kt)
02/07/2022 00:30 20oC (68.0oF) 93% CALM
02/07/2022 00:00 21oC (69.8oF) 88% CALM
01/07/2022 23:30 21oC (69.8oF) 93% CALM

Station Observations for the last 24 hours