ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.967 Latitute (Lat): 40.517 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/01/2018 23:20 3oC (37.4oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
16/01/2018 22:50 3oC (37.4oF) 86% VARIABLE 1b (2kt)
16/01/2018 22:20 4oC (39.2oF) 86% VARIABLE 1b (3kt)
16/01/2018 20:20 4oC (39.2oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
16/01/2018 19:50 4oC (39.2oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
16/01/2018 19:20 4oC (39.2oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
16/01/2018 18:50 5oC (41.0oF) 86%
ESE (1100)
2b (4kt)
16/01/2018 18:20 6oC (42.8oF) 86%
ESE (1200)
2b (4kt)
16/01/2018 17:50 6oC (42.8oF) 80% VARIABLE 1b (3kt)
16/01/2018 17:20 6oC (42.8oF) 86% VARIABLE 1b (3kt)
16/01/2018 16:50 7oC (44.6oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
16/01/2018 16:20 8oC (46.4oF) 75% VARIABLE 1b (2kt)
16/01/2018 15:50 8oC (46.4oF) 75% VARIABLE 1b (1kt)
16/01/2018 15:20 9oC (48.2oF) 75% VARIABLE 1b (3kt)
16/01/2018 14:50 9oC (48.2oF) 70% VARIABLE 1b (1kt)