ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/09/2021 15:20 27oC (80.6oF) 38%
SSW (2100)
2b (5kt)
26/09/2021 14:50 28oC (82.4oF) 34%
SSW (2000)
2b (5kt)
26/09/2021 14:20 28oC (82.4oF) 34%
S (1900)
3b (8kt)
26/09/2021 13:50 29oC (84.2oF) 32%
SSW (2000)
3b (7kt)
26/09/2021 13:20 29oC (84.2oF) 34%
SW (2200)
3b (7kt)
26/09/2021 12:50 29oC (84.2oF) 39%
SSW (2100)
2b (6kt)
26/09/2021 12:20 28oC (82.4oF) 41%
WSW (2500)
2b (6kt)
26/09/2021 11:50 26oC (78.8oF) 60%
NW (3200)
3b (10kt)
26/09/2021 11:20 25oC (77.0oF) 56%
NW (3200)
3b (8kt)
26/09/2021 10:50 24oC (75.2oF) 60%
NW (3100)
3b (7kt)
26/09/2021 10:20 24oC (75.2oF) 64%
NW (3100)
3b (7kt)
26/09/2021 09:50 23oC (73.4oF) 68%
NW (3100)
2b (6kt)
26/09/2021 09:20 23oC (73.4oF) 68%
NW (3100)
2b (6kt)
26/09/2021 08:50 22oC (71.6oF) 72%
WNW (3000)
2b (6kt)
26/09/2021 08:20 22oC (71.6oF) 64%
WNW (2900)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours