ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/04/2020 20:50 9oC (48.2oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
03/04/2020 20:20 9oC (48.2oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
03/04/2020 19:50 10oC (50.0oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
03/04/2020 19:20 10oC (50.0oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
03/04/2020 18:50 10oC (50.0oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
03/04/2020 18:20 10oC (50.0oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
03/04/2020 17:50 11oC (51.8oF) 76% VARIABLE 1b (2kt)
03/04/2020 17:20 11oC (51.8oF) 76% VARIABLE 1b (1kt)
03/04/2020 16:50 11oC (51.8oF) 71% VARIABLE 1b (1kt)
03/04/2020 16:20 12oC (53.6oF) 66% VARIABLE 1b (3kt)
03/04/2020 15:50 12oC (53.6oF) 71% VARIABLE 1b (3kt)
03/04/2020 15:20 12oC (53.6oF) 66% VARIABLE 1b (3kt)
03/04/2020 14:50 12oC (53.6oF) 66%
SSE (1500)
2b (6kt)
03/04/2020 14:20 12oC (53.6oF) 66%
S (1700)
2b (4kt)
03/04/2020 13:50 12oC (53.6oF) 71% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours