ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/09/2019 10:20 26oC (78.8oF) 64%
NW (3200)
2b (5kt)
17/09/2019 09:50 25oC (77.0oF) 68%
WNW (3000)
2b (6kt)
17/09/2019 09:20 25oC (77.0oF) 68%
WNW (3000)
2b (5kt)
17/09/2019 08:50 25oC (77.0oF) 68%
WNW (2900)
2b (5kt)
17/09/2019 08:20 24oC (75.2oF) 68%
WNW (2900)
2b (5kt)
17/09/2019 07:50 24oC (75.2oF) 64%
WNW (2900)
2b (4kt)
17/09/2019 07:20 24oC (75.2oF) 64%
W (2700)
2b (4kt)
17/09/2019 06:50 23oC (73.4oF) 56% VARIABLE 1b (1kt)
17/09/2019 06:20 22oC (71.6oF) 64% VARIABLE 1b (2kt)
17/09/2019 05:50 20oC (68.0oF) 63% VARIABLE 1b (2kt)
17/09/2019 05:20 18oC (64.4oF) 67%
E (1000)
2b (4kt)
17/09/2019 04:50 17oC (62.6oF) 72% VARIABLE 1b (3kt)
17/09/2019 04:20 16oC (60.8oF) 76%
E (1000)
2b (4kt)
17/09/2019 03:50 16oC (60.8oF) 76%
E (1000)
2b (6kt)
17/09/2019 03:20 16oC (60.8oF) 76%
E (1000)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours