ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/02/2024 21:20 7oC (44.6oF) 87%
ESE (1200)
2b (6kt)
21/02/2024 20:50 8oC (46.4oF) 81% VARIABLE 2b (5kt)
21/02/2024 20:20 9oC (48.2oF) 75% VARIABLE 1b (3kt)
21/02/2024 19:50 9oC (48.2oF) 75%
ESE (1200)
2b (4kt)
21/02/2024 19:20 9oC (48.2oF) 81%
ESE (1100)
2b (5kt)
21/02/2024 18:50 9oC (48.2oF) 81%
E (1000)
2b (4kt)
21/02/2024 18:20 10oC (50.0oF) 70%
E (1000)
2b (4kt)
21/02/2024 17:50 11oC (51.8oF) 66%
E (1000)
2b (4kt)
21/02/2024 17:20 10oC (50.0oF) 76%
E (0800)
1b (3kt)
21/02/2024 16:50 10oC (50.0oF) 76%
E (0800)
1b (3kt)
21/02/2024 16:20 12oC (53.6oF) 66%
S (1900)
2b (5kt)
21/02/2024 15:50 12oC (53.6oF) 66%
S (1900)
2b (5kt)
21/02/2024 15:20 13oC (55.4oF) 62%
SSW (2000)
2b (5kt)
21/02/2024 14:50 14oC (57.2oF) 58%
SW (2200)
3b (8kt)
21/02/2024 14:20 15oC (59.0oF) 50%
WSW (2500)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours