ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/01/2021 19:20 1oC (33.8oF) 51%
N (3600)
2b (6kt)
18/01/2021 18:50 -1oC (30.2oF) 63%
NNE (0200)
2b (5kt)
18/01/2021 18:20 -1oC (30.2oF) 63%
NNE (0200)
2b (5kt)
18/01/2021 17:50 0oC (32.0oF) 59%
NNE (0200)
2b (5kt)
18/01/2021 17:20 -1oC (30.2oF) 63%
N (0100)
3b (7kt)
18/01/2021 16:50 0oC (32.0oF) 54%
NNE (0200)
2b (4kt)
18/01/2021 16:20 1oC (33.8oF) 51%
N (3500)
3b (10kt)
18/01/2021 15:50 3oC (37.4oF) 47%
NNW (3300)
3b (9kt)
18/01/2021 15:20 3oC (37.4oF) 44%
NNW (3300)
3b (8kt)
18/01/2021 14:50 4oC (39.2oF) 41%
NNW (3300)
3b (8kt)
18/01/2021 14:20 4oC (39.2oF) 41%
NW (3200)
3b (7kt)
18/01/2021 13:50 4oC (39.2oF) 38%
NW (3200)
3b (7kt)
18/01/2021 13:20 4oC (39.2oF) 38%
NW (3200)
3b (8kt)
18/01/2021 12:50 4oC (39.2oF) 38%
NNW (3400)
2b (6kt)
18/01/2021 12:20 4oC (39.2oF) 38%
NNW (3400)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours