ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
09/08/2022 12:50 34oC (93.2oF) 37%
W (2800)
4b (12kt)
09/08/2022 12:20 33oC (91.4oF) 42%
W (2700)
4b (13kt)
09/08/2022 11:50 33oC (91.4oF) 40%
W (2800)
4b (12kt)
09/08/2022 11:20 32oC (89.6oF) 45%
W (2700)
4b (11kt)
09/08/2022 10:50 31oC (87.8oF) 51%
W (2800)
4b (12kt)
09/08/2022 10:20 31oC (87.8oF) 48%
WNW (2900)
4b (12kt)
09/08/2022 09:50 32oC (89.6oF) 45%
WNW (2900)
4b (12kt)
09/08/2022 09:20 30oC (86.0oF) 54%
W (2700)
3b (10kt)
09/08/2022 08:50 30oC (86.0oF) 54%
W (2600)
3b (10kt)
09/08/2022 08:20 30oC (86.0oF) 54%
W (2800)
4b (11kt)
09/08/2022 07:50 29oC (84.2oF) 57%
WNW (3000)
4b (12kt)
09/08/2022 07:20 29oC (84.2oF) 57%
WNW (2900)
3b (9kt)
09/08/2022 06:50 28oC (82.4oF) 53%
WNW (2900)
3b (9kt)
09/08/2022 06:20 27oC (80.6oF) 60%
WNW (2900)
3b (8kt)
09/08/2022 05:50 27oC (80.6oF) 60%
W (2700)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours