ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/05/2019 12:50 23oC (73.4oF) 68% VARIABLE 1b (3kt)
27/05/2019 12:20 23oC (73.4oF) 68%
E (1000)
2b (4kt)
27/05/2019 11:50 23oC (73.4oF) 68% VARIABLE 1b (3kt)
27/05/2019 11:20 21oC (69.8oF) 72% VARIABLE 1b (3kt)
27/05/2019 10:50 21oC (69.8oF) 72%
N (3500)
2b (6kt)
27/05/2019 10:20 21oC (69.8oF) 72%
WNW (3000)
3b (8kt)
27/05/2019 09:50 21oC (69.8oF) 77%
WNW (3000)
3b (7kt)
27/05/2019 09:20 22oC (71.6oF) 68%
W (2800)
2b (6kt)
27/05/2019 08:50 21oC (69.8oF) 72% VARIABLE 1b (3kt)
27/05/2019 08:20 22oC (71.6oF) 64%
W (2800)
2b (4kt)
27/05/2019 07:50 22oC (71.6oF) 68% VARIABLE 1b (1kt)
27/05/2019 07:20 21oC (69.8oF) 72% CALM
27/05/2019 06:50 21oC (69.8oF) 77% CALM
27/05/2019 06:20 19oC (66.2oF) 72% VARIABLE 1b (2kt)
27/05/2019 05:50 19oC (66.2oF) 72% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours