ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/04/2021 15:20 14oC (57.2oF) 62% VARIABLE 1b (2kt)
19/04/2021 14:50 14oC (57.2oF) 62% VARIABLE 1b (2kt)
19/04/2021 14:20 13oC (55.4oF) 76%
SE (1300)
1b (3kt)
19/04/2021 13:50 12oC (53.6oF) 81%
ESE (1200)
1b (3kt)
19/04/2021 13:20 12oC (53.6oF) 76%
NW (3200)
4b (12kt)
19/04/2021 12:50 13oC (55.4oF) 81%
NW (3200)
4b GUSTS 6b (15ktG27kt)
19/04/2021 11:50 16oC (60.8oF) 76%
NNW (3300)
3b (10kt)
19/04/2021 11:20 16oC (60.8oF) 76%
SW (2300)
3b (8kt)
19/04/2021 10:50 19oC (66.2oF) 51%
SW (2300)
3b (8kt)
19/04/2021 10:20 19oC (66.2oF) 51%
S (1800)
3b (8kt)
19/04/2021 09:50 19oC (66.2oF) 55%
S (1700)
4b (12kt)
19/04/2021 09:20 18oC (64.4oF) 59%
SE (1400)
3b (10kt)
19/04/2021 08:50 18oC (64.4oF) 59%
SE (1300)
3b (10kt)
19/04/2021 08:20 18oC (64.4oF) 59%
SSE (1500)
3b (10kt)
19/04/2021 07:50 17oC (62.6oF) 63%
SSE (1500)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours