ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
01/10/2020 00:50 13oC (55.4oF) 66%
NW (3200)
2b (6kt)
01/10/2020 00:20 14oC (57.2oF) 66%
E (1000)
2b (5kt)
30/09/2020 23:50 19oC (66.2oF) 51%
NW (3200)
2b (6kt)
30/09/2020 23:20 19oC (66.2oF) 51%
WNW (2900)
2b (4kt)
30/09/2020 22:50 17oC (62.6oF) 58% VARIABLE 1b (2kt)
30/09/2020 22:20 20oC (68.0oF) 45% VARIABLE 1b (3kt)
30/09/2020 21:50 20oC (68.0oF) 45% VARIABLE 1b (2kt)
30/09/2020 21:20 20oC (68.0oF) 45%
N (3500)
3b (8kt)
30/09/2020 20:50 20oC (68.0oF) 42%
N (3500)
3b (7kt)
30/09/2020 20:20 21oC (69.8oF) 42%
N (3500)
3b (8kt)
30/09/2020 19:50 21oC (69.8oF) 39%
N (3500)
3b (8kt)
30/09/2020 19:20 21oC (69.8oF) 42%
N (3500)
2b (6kt)
30/09/2020 18:50 21oC (69.8oF) 39%
N (3600)
3b (8kt)
30/09/2020 18:20 21oC (69.8oF) 39%
N (3600)
3b (7kt)
30/09/2020 17:50 21oC (69.8oF) 39%
N (3600)
3b (9kt)

Station Observations for the last 24 hours