ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.967 Latitute (Lat): 40.517 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/05/2018 17:20 23oC (73.4oF) 52%
W (2600)
2b (5kt)
21/05/2018 16:50 23oC (73.4oF) 56%
W (2700)
2b (6kt)
21/05/2018 16:20 23oC (73.4oF) 52%
WNW (2900)
2b (6kt)
21/05/2018 15:50 24oC (75.2oF) 52%
WNW (3000)
2b (6kt)
21/05/2018 15:20 24oC (75.2oF) 52%
WNW (2900)
2b (5kt)
21/05/2018 14:50 24oC (75.2oF) 49%
WNW (2900)
3b (7kt)
21/05/2018 14:20 24oC (75.2oF) 52%
NW (3200)
2b (6kt)
21/05/2018 13:50 24oC (75.2oF) 56%
NW (3100)
2b (5kt)
21/05/2018 13:20 23oC (73.4oF) 60%
N (3500)
2b (5kt)
21/05/2018 12:50 23oC (73.4oF) 56%
NNW (3400)
2b (4kt)
21/05/2018 12:20 22oC (71.6oF) 64%
NNW (3300)
2b (5kt)
21/05/2018 11:50 22oC (71.6oF) 64%
NNW (3300)
2b (4kt)
21/05/2018 11:20 22oC (71.6oF) 64%
NNW (3400)
2b (5kt)
21/05/2018 10:50 22oC (71.6oF) 64%
NW (3100)
2b (4kt)
21/05/2018 10:20 22oC (71.6oF) 59%
W (2800)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours