ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.967 Latitute (Lat): 40.517 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/11/2018 17:50 10oC (50.0oF) 87%
NE (0500)
1b (3kt)
18/11/2018 17:20 10oC (50.0oF) 87%
NNW (3300)
1b (3kt)
18/11/2018 16:50 11oC (51.8oF) 81%
W (2700)
3b (10kt)
18/11/2018 16:20 10oC (50.0oF) 87%
W (2600)
3b (10kt)
18/11/2018 15:20 10oC (50.0oF) 87%
WSW (2500)
3b (8kt)
18/11/2018 14:50 10oC (50.0oF) 81%
SW (2300)
3b (10kt)
18/11/2018 14:20 10oC (50.0oF) 81%
SW (2200)
3b (8kt)
18/11/2018 13:50 10oC (50.0oF) 81%
SW (2300)
3b (7kt)
18/11/2018 13:20 10oC (50.0oF) 81%
SW (2200)
3b (7kt)
18/11/2018 12:50 10oC (50.0oF) 81%
SW (2200)
3b (7kt)
18/11/2018 12:20 10oC (50.0oF) 81%
SW (2200)
2b (4kt)
18/11/2018 11:50 10oC (50.0oF) 87%
SW (2300)
2b (5kt)
18/11/2018 11:20 10oC (50.0oF) 81%
SW (2200)
2b (5kt)
18/11/2018 10:50 10oC (50.0oF) 81%
SSW (2100)
2b (4kt)
18/11/2018 10:20 9oC (48.2oF) 87%
SW (2200)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours