ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/01/2020 11:20 8oC (46.4oF) 45%
NNW (3400)
3b GUSTS 5b (8ktG18kt)
20/01/2020 10:50 8oC (46.4oF) 49%
NNW (3400)
3b (8kt)
20/01/2020 10:20 8oC (46.4oF) 45%
NNW (3400)
3b (10kt)
20/01/2020 09:50 7oC (44.6oF) 48%
NNW (3400)
3b (10kt)
20/01/2020 09:20 7oC (44.6oF) 48%
NNW (3400)
4b (12kt)
20/01/2020 08:50 6oC (42.8oF) 52%
NNW (3400)
3b (10kt)
20/01/2020 08:20 6oC (42.8oF) 52%
N (3500)
3b (9kt)
20/01/2020 07:50 6oC (42.8oF) 52%
N (3600)
3b (10kt)
20/01/2020 07:20 6oC (42.8oF) 56%
N (3500)
3b (9kt)
20/01/2020 06:50 6oC (42.8oF) 56%
N (3500)
3b (10kt)
20/01/2020 06:20 6oC (42.8oF) 52%
NNW (3400)
3b (9kt)
20/01/2020 05:50 6oC (42.8oF) 56%
NNW (3400)
3b (9kt)
20/01/2020 05:20 6oC (42.8oF) 56%
N (3500)
2b GUSTS 4b (4ktG14kt)
20/01/2020 04:50 6oC (42.8oF) 56%
N (3500)
3b (10kt)
20/01/2020 04:20 6oC (42.8oF) 56%
N (3500)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours