ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/08/2019 02:20 23oC (73.4oF) 82%
WNW (2900)
2b (4kt)
24/08/2019 01:50 23oC (73.4oF) 82%
WNW (2900)
2b (4kt)
24/08/2019 01:20 23oC (73.4oF) 82%
W (2800)
2b (5kt)
24/08/2019 00:50 23oC (73.4oF) 82%
W (2800)
1b (3kt)
24/08/2019 00:20 23oC (73.4oF) 88%
W (2800)
2b (4kt)
23/08/2019 23:50 23oC (73.4oF) 88%
WNW (2900)
2b (4kt)
23/08/2019 23:20 23oC (73.4oF) 82%
WNW (2900)
1b (3kt)
23/08/2019 22:50 23oC (73.4oF) 82%
WNW (2900)
2b (4kt)
23/08/2019 22:20 23oC (73.4oF) 82%
WNW (3000)
2b (4kt)
23/08/2019 21:50 23oC (73.4oF) 82%
WNW (2900)
2b (4kt)
23/08/2019 21:20 24oC (75.2oF) 83% CALM
23/08/2019 20:50 24oC (75.2oF) 83% CALM
23/08/2019 20:20 24oC (75.2oF) 77% CALM
23/08/2019 19:50 24oC (75.2oF) 77% CALM
23/08/2019 19:20 25oC (77.0oF) 73% CALM

Station Observations for the last 24 hours