ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.146 Latitute (Lat): 35.532 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/10/2018 16:20 19oC (66.2oF) 87%
NNE (0300)
2b (5kt)
15/10/2018 15:50 19oC (66.2oF) 87%
NE (0500)
2b (5kt)
15/10/2018 15:20 20oC (68.0oF) 82%
NNE (0300)
2b (6kt)
15/10/2018 14:50 20oC (68.0oF) 82%
N (3500)
2b (5kt)
15/10/2018 14:20 20oC (68.0oF) 82%
N (3500)
3b (7kt)
15/10/2018 13:50 20oC (68.0oF) 82%
NNW (3300)
3b (9kt)
15/10/2018 13:20 21oC (69.8oF) 77%
NNW (3300)
2b (6kt)
15/10/2018 12:50 21oC (69.8oF) 77%
N (3500)
2b (6kt)
15/10/2018 12:20 22oC (71.6oF) 77%
N (3500)
3b (8kt)
15/10/2018 11:50 22oC (71.6oF) 77%
N (3600)
2b (5kt)
15/10/2018 11:20 22oC (71.6oF) 77% CALM
15/10/2018 10:50 22oC (71.6oF) 77% CALM
15/10/2018 10:20 21oC (69.8oF) 77% CALM
15/10/2018 09:50 21oC (69.8oF) 77% CALM
15/10/2018 09:20 20oC (68.0oF) 88% CALM

Station Observations for the last 24 hours