ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/01/2020 20:50 11oC (51.8oF) 87%
W (2700)
3b (8kt)
27/01/2020 20:20 11oC (51.8oF) 93%
WNW (3000)
2b (5kt)
27/01/2020 19:50 12oC (53.6oF) 87%
W (2600)
2b (6kt)
27/01/2020 19:20 11oC (51.8oF) 93%
W (2700)
2b (6kt)
27/01/2020 18:50 11oC (51.8oF) 93%
WNW (2900)
2b (5kt)
27/01/2020 18:20 11oC (51.8oF) 93%
WNW (2900)
2b (6kt)
27/01/2020 17:50 11oC (51.8oF) 93% CALM
27/01/2020 17:20 11oC (51.8oF) 93% CALM
27/01/2020 16:50 11oC (51.8oF) 93% CALM
27/01/2020 16:20 12oC (53.6oF) 87% CALM
27/01/2020 15:50 12oC (53.6oF) 87% CALM
27/01/2020 15:20 12oC (53.6oF) 93%
SW (2300)
2b (4kt)
27/01/2020 14:50 12oC (53.6oF) 93%
W (2600)
2b (5kt)
27/01/2020 14:20 14oC (57.2oF) 76%
WNW (3000)
2b (6kt)
27/01/2020 13:50 14oC (57.2oF) 76%
WNW (2900)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours