ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/01/2021 18:50 7oC (44.6oF) 93%
NE (0500)
3b (9kt)
18/01/2021 18:20 7oC (44.6oF) 93%
ENE (0600)
3b (7kt)
18/01/2021 17:50 7oC (44.6oF) 93%
NE (0500)
3b (7kt)
18/01/2021 17:20 7oC (44.6oF) 93%
ENE (0600)
3b (9kt)
18/01/2021 16:50 6oC (42.8oF) 100%
NE (0500)
4b (13kt)
18/01/2021 16:20 6oC (42.8oF) 100%
NE (0500)
4b GUSTS 6b (12ktG22kt)
18/01/2021 15:50 6oC (42.8oF) 100%
NE (0500)
4b (13kt)
18/01/2021 15:20 6oC (42.8oF) 100%
ENE (0600)
4b (13kt)
18/01/2021 14:50 6oC (42.8oF) 100%
ENE (0600)
2b (5kt)
18/01/2021 14:20 7oC (44.6oF) 93%
ENE (0600)
3b (7kt)
18/01/2021 13:50 7oC (44.6oF) 93%
ENE (0600)
4b (11kt)
18/01/2021 13:20 6oC (42.8oF) 100%
ENE (0600)
3b (9kt)
18/01/2021 12:50 6oC (42.8oF) 100%
ENE (0600)
3b (8kt)
18/01/2021 12:20 6oC (42.8oF) 100%
E (1000)
3b (10kt)
18/01/2021 11:50 6oC (42.8oF) 100%
E (0800)
4b (14kt)

Station Observations for the last 24 hours