ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/02/2019 03:20 9oC (48.2oF) 87%
N (3500)
4b (12kt)
17/02/2019 02:50 9oC (48.2oF) 87%
N (0100)
4b (11kt)
17/02/2019 02:20 10oC (50.0oF) 76%
N (3500)
3b (10kt)
17/02/2019 01:50 10oC (50.0oF) 76%
N (0100)
3b (10kt)
17/02/2019 01:20 9oC (48.2oF) 81%
N (3600)
3b (10kt)
17/02/2019 00:50 9oC (48.2oF) 81%
N (3600)
4b (11kt)
17/02/2019 00:20 10oC (50.0oF) 76%
N (3600)
3b (10kt)
16/02/2019 23:50 10oC (50.0oF) 76%
N (3600)
3b GUSTS 6b (10ktG23kt)
16/02/2019 23:20 10oC (50.0oF) 76%
N (3500)
4b GUSTS 6b (12ktG25kt)
16/02/2019 22:50 10oC (50.0oF) 76%
N (3600)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
16/02/2019 22:20 10oC (50.0oF) 70%
N (0100)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
16/02/2019 21:50 10oC (50.0oF) 70%
N (3600)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
16/02/2019 21:20 10oC (50.0oF) 70%
N (3600)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
16/02/2019 20:50 10oC (50.0oF) 70%
N (3500)
4b GUSTS 5b (11ktG21kt)
16/02/2019 20:20 10oC (50.0oF) 76%
N (3600)
4b GUSTS 6b (12ktG24kt)

Station Observations for the last 24 hours