ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/04/2021 14:50 17oC (62.6oF) 67%
W (2700)
4b (15kt)
19/04/2021 14:20 18oC (64.4oF) 77%
WNW (3000)
4b (12kt)
19/04/2021 13:50 18oC (64.4oF) 72%
WNW (3000)
4b (11kt)
19/04/2021 13:20 18oC (64.4oF) 72%
W (2700)
4b (15kt)
19/04/2021 12:50 18oC (64.4oF) 72%
W (2800)
3b (10kt)
19/04/2021 12:20 17oC (62.6oF) 77%
W (2800)
4b (12kt)
19/04/2021 11:50 16oC (60.8oF) 71%
SW (2300)
4b (14kt)
19/04/2021 11:20 16oC (60.8oF) 82%
WNW (3000)
5b (17kt)
19/04/2021 10:50 16oC (60.8oF) 82%
WNW (3000)
5b (17kt)
19/04/2021 10:20 17oC (62.6oF) 77%
WNW (2900)
4b (16kt)
19/04/2021 09:50 16oC (60.8oF) 82%
WNW (3000)
4b (15kt)
19/04/2021 09:20 16oC (60.8oF) 82%
WNW (3000)
4b (15kt)
19/04/2021 08:50 16oC (60.8oF) 82%
WNW (3000)
4b (15kt)
19/04/2021 08:20 16oC (60.8oF) 82%
SSW (2100)
3b (10kt)
19/04/2021 07:50 16oC (60.8oF) 82%
SW (2200)
3b (9kt)

Station Observations for the last 24 hours