ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
13/12/2019 01:50 11oC (51.8oF) 87%
WSW (2400)
2b (4kt)
13/12/2019 01:20 11oC (51.8oF) 87% CALM
13/12/2019 00:50 11oC (51.8oF) 87% CALM
13/12/2019 00:20 11oC (51.8oF) 87% CALM
12/12/2019 23:50 11oC (51.8oF) 87%
W (2700)
2b (4kt)
12/12/2019 23:20 12oC (53.6oF) 93%
W (2600)
2b (4kt)
12/12/2019 22:50 12oC (53.6oF) 93%
W (2600)
2b (4kt)
12/12/2019 22:20 12oC (53.6oF) 87%
W (2800)
2b (6kt)
12/12/2019 21:50 12oC (53.6oF) 87%
W (2800)
2b (6kt)
12/12/2019 21:20 12oC (53.6oF) 87%
WNW (2900)
2b (4kt)
12/12/2019 20:50 12oC (53.6oF) 87%
WNW (2900)
2b (4kt)
12/12/2019 20:20 12oC (53.6oF) 93%
W (2600)
2b (6kt)
12/12/2019 19:50 12oC (53.6oF) 93%
W (2600)
2b (6kt)
12/12/2019 19:20 12oC (53.6oF) 93%
W (2600)
2b (6kt)
12/12/2019 18:50 12oC (53.6oF) 93%
W (2600)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours