ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.146 Latitute (Lat): 35.532 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/06/2018 09:20 27oC (80.6oF) 60%
WNW (2900)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
23/06/2018 08:50 27oC (80.6oF) 60%
WNW (2900)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
23/06/2018 08:20 27oC (80.6oF) 60%
W (2800)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
23/06/2018 07:50 27oC (80.6oF) 60%
W (2700)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
23/06/2018 07:20 27oC (80.6oF) 64%
W (2800)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
23/06/2018 06:50 26oC (78.8oF) 69%
W (2800)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
23/06/2018 06:20 26oC (78.8oF) 64%
W (2800)
4b (16kt)
23/06/2018 05:50 25oC (77.0oF) 73%
W (2800)
4b (16kt)
23/06/2018 05:20 25oC (77.0oF) 68%
W (2800)
4b (16kt)
23/06/2018 04:50 24oC (75.2oF) 73%
W (2700)
4b GUSTS 6b (12ktG22kt)
23/06/2018 04:20 23oC (73.4oF) 73%
W (2800)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
23/06/2018 03:50 22oC (71.6oF) 77%
W (2800)
4b (16kt)
23/06/2018 03:20 22oC (71.6oF) 77%
W (2800)
4b (15kt)
23/06/2018 02:50 22oC (71.6oF) 77%
W (2800)
4b (13kt)
23/06/2018 02:20 22oC (71.6oF) 77%
W (2800)
4b (14kt)

Station Observations for the last 24 hours