ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/06/2019 15:50 28oC (82.4oF) 53%
WNW (3000)
3b (7kt)
16/06/2019 15:20 28oC (82.4oF) 53%
WNW (3000)
3b (8kt)
16/06/2019 14:50 28oC (82.4oF) 53%
WNW (3000)
2b (6kt)
16/06/2019 14:20 28oC (82.4oF) 53%
WNW (3000)
3b (8kt)
16/06/2019 13:50 28oC (82.4oF) 57%
WNW (3000)
3b (9kt)
16/06/2019 13:20 28oC (82.4oF) 57%
WNW (3000)
3b (8kt)
16/06/2019 12:50 28oC (82.4oF) 57%
NW (3200)
3b (7kt)
16/06/2019 12:20 28oC (82.4oF) 57%
NNW (3400)
3b (10kt)
16/06/2019 11:50 28oC (82.4oF) 57%
NNW (3400)
3b (8kt)
16/06/2019 11:20 28oC (82.4oF) 57%
WNW (2900)
3b (7kt)
16/06/2019 10:50 28oC (82.4oF) 61%
NW (3100)
3b (7kt)
16/06/2019 10:20 28oC (82.4oF) 57%
NW (3200)
3b (8kt)
16/06/2019 09:50 28oC (82.4oF) 53%
NNW (3300)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
16/06/2019 09:20 27oC (80.6oF) 60%
NNW (3400)
3b (10kt)
16/06/2019 08:50 27oC (80.6oF) 64%
NW (3200)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)

Station Observations for the last 24 hours