ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.146 Latitute (Lat): 35.532 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/04/2018 22:20 15oC (59.0oF) 71%
W (2800)
2b (5kt)
24/04/2018 21:50 15oC (59.0oF) 71%
W (2800)
2b (4kt)
24/04/2018 21:20 15oC (59.0oF) 87%
W (2800)
2b (4kt)
24/04/2018 20:50 15oC (59.0oF) 87%
WNW (2900)
2b (5kt)
24/04/2018 20:20 16oC (60.8oF) 87%
WNW (2900)
2b (5kt)
24/04/2018 19:50 16oC (60.8oF) 87%
WNW (2900)
2b (4kt)
24/04/2018 19:20 16oC (60.8oF) 87%
W (2800)
2b (4kt)
24/04/2018 18:50 16oC (60.8oF) 87% CALM
24/04/2018 18:20 17oC (62.6oF) 82% CALM
24/04/2018 17:50 17oC (62.6oF) 82% CALM
24/04/2018 17:20 19oC (66.2oF) 72% CALM
24/04/2018 16:50 19oC (66.2oF) 72% CALM
24/04/2018 16:20 23oC (73.4oF) 52% CALM
24/04/2018 15:50 23oC (73.4oF) 52%
NW (3100)
2b (5kt)
24/04/2018 15:20 23oC (73.4oF) 56% CALM

Station Observations for the last 24 hours