ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/04/2024 12:20 26oC (78.8oF) 35%
SE (1400)
6b GUSTS 8b (26ktG36kt)
22/04/2024 11:50 26oC (78.8oF) 35%
SE (1400)
6b GUSTS 8b (25ktG35kt)
22/04/2024 11:20 26oC (78.8oF) 35%
SSE (1500)
6b GUSTS 7b (22ktG32kt)
22/04/2024 10:50 25oC (77.0oF) 46%
SE (1400)
6b GUSTS 8b (25ktG35kt)
22/04/2024 10:20 23oC (73.4oF) 46%
E (1000)
5b GUSTS 7b (20ktG30kt)
22/04/2024 09:50 23oC (73.4oF) 49%
E (1000)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
22/04/2024 09:20 21oC (69.8oF) 63%
E (0900)
4b (16kt)
22/04/2024 08:50 20oC (68.0oF) 67%
E (1000)
4b (14kt)
22/04/2024 08:20 18oC (64.4oF) 72%
E (1000)
4b (14kt)
22/04/2024 07:50 18oC (64.4oF) 72%
E (0800)
3b (10kt)
22/04/2024 07:20 18oC (64.4oF) 77%
E (0900)
2b (6kt)
22/04/2024 06:50 18oC (64.4oF) 77%
E (0900)
2b (6kt)
22/04/2024 06:20 17oC (62.6oF) 77%
E (1000)
2b (4kt)
22/04/2024 05:50 17oC (62.6oF) 82%
ESE (1200)
2b (4kt)
22/04/2024 05:20 16oC (60.8oF) 87%
ESE (1100)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours