ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
30/09/2020 23:50 19oC (66.2oF) 82%
W (2600)
3b (7kt)
30/09/2020 23:20 19oC (66.2oF) 82%
W (2700)
3b (9kt)
30/09/2020 22:50 19oC (66.2oF) 82%
W (2700)
3b (8kt)
30/09/2020 22:20 19oC (66.2oF) 82%
W (2700)
3b (8kt)
30/09/2020 21:50 19oC (66.2oF) 82%
W (2600)
3b (7kt)
30/09/2020 21:20 19oC (66.2oF) 82%
W (2600)
3b (7kt)
30/09/2020 20:50 19oC (66.2oF) 82%
W (2600)
3b (10kt)
30/09/2020 20:20 20oC (68.0oF) 77%
W (2600)
4b (13kt)
30/09/2020 19:50 21oC (69.8oF) 68%
W (2800)
4b (13kt)
30/09/2020 18:50 21oC (69.8oF) 68%
W (2700)
4b (16kt)
30/09/2020 18:20 21oC (69.8oF) 68%
W (2700)
4b (16kt)
30/09/2020 17:50 21oC (69.8oF) 68%
W (2800)
4b (16kt)
30/09/2020 17:20 22oC (71.6oF) 64%
W (2800)
4b (16kt)
30/09/2020 16:50 22oC (71.6oF) 64%
W (2800)
4b (14kt)
30/09/2020 16:20 23oC (73.4oF) 64%
W (2700)
4b (14kt)

Station Observations for the last 24 hours