ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/10/2019 23:20 18oC (64.4oF) 93%
SSE (1600)
2b (4kt)
15/10/2019 22:50 18oC (64.4oF) 93% CALM
15/10/2019 22:20 18oC (64.4oF) 93% CALM
15/10/2019 21:50 18oC (64.4oF) 93% CALM
15/10/2019 21:20 18oC (64.4oF) 93% CALM
15/10/2019 20:50 18oC (64.4oF) 93% CALM
15/10/2019 20:20 18oC (64.4oF) 93% CALM
15/10/2019 19:50 18oC (64.4oF) 93% CALM
15/10/2019 19:20 19oC (66.2oF) 93% CALM
15/10/2019 18:50 19oC (66.2oF) 93%
W (2700)
2b (4kt)
15/10/2019 18:20 19oC (66.2oF) 93%
W (2800)
2b (4kt)
15/10/2019 17:50 19oC (66.2oF) 93%
W (2800)
2b (6kt)
15/10/2019 17:20 19oC (66.2oF) 93%
WNW (2900)
2b (6kt)
15/10/2019 16:50 20oC (68.0oF) 88%
WNW (2900)
2b (6kt)
15/10/2019 16:20 20oC (68.0oF) 88%
W (2700)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours