ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Palaiohora (Palaiohora) Longitute (Lon): 23.68 Latitute (Lat): 35.232 Altitute (Alt): 2m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/01/2022 22:30 /// ///
NNE (0200)
4b (11kt)
19/01/2022 22:00 /// ///
NNE (0200)
4b (12kt)
19/01/2022 21:30 /// ///
NNE (0200)
4b (12kt)
19/01/2022 21:00 /// ///
NNE (0200)
4b (11kt)
19/01/2022 20:30 /// ///
N (3600)
4b (11kt)
19/01/2022 20:00 /// ///
N (3500)
4b (13kt)
19/01/2022 19:30 /// ///
N (3600)
4b (13kt)
19/01/2022 19:00 /// ///
N (3600)
3b (10kt)
19/01/2022 18:30 /// ///
N (0100)
4b (13kt)
19/01/2022 18:00 /// ///
N (0100)
4b (14kt)
19/01/2022 17:30 /// ///
N (0100)
4b (14kt)
19/01/2022 17:00 /// ///
NNE (0200)
5b (17kt)
19/01/2022 16:30 /// ///
N (3600)
4b (16kt)
19/01/2022 16:00 /// ///
N (3600)
5b (17kt)
19/01/2022 15:30 /// ///
N (3600)
5b (20kt)

Station Observations for the last 24 hours