ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Palaiohora (Palaiohora) Longitute (Lon): 23.68 Latitute (Lat): 35.232 Altitute (Alt): 2m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
09/12/2021 03:30 /// ///
NE (0400)
2b (4kt)
09/12/2021 03:00 /// /// VARIABLE 1b (1kt)
09/12/2021 02:30 /// /// VARIABLE 1b (2kt)
09/12/2021 02:00 /// /// VARIABLE 1b (1kt)
09/12/2021 01:30 /// /// VARIABLE 1b (3kt)
09/12/2021 01:00 /// /// VARIABLE 1b (3kt)
09/12/2021 00:30 /// /// VARIABLE 1b (2kt)
09/12/2021 00:00 /// /// VARIABLE 1b (3kt)
08/12/2021 23:30 /// ///
NNW (3400)
2b (5kt)
08/12/2021 23:00 /// ///
NW (3200)
3b (7kt)
08/12/2021 22:30 /// ///
NNW (3300)
2b (6kt)
08/12/2021 22:00 /// ///
NNW (3400)
2b (6kt)
08/12/2021 21:30 /// ///
NNW (3400)
3b (7kt)
08/12/2021 21:00 /// ///
NNW (3300)
3b (8kt)
08/12/2021 20:30 /// ///
NW (3100)
3b (9kt)

Station Observations for the last 24 hours