ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Sitia (Sitia) Longitute (Lon): 26.1 Latitute (Lat): 35.22 Altitute (Alt): 114m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/02/2024 10:00 19oC (66.2oF) 63%
SSW (2000)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
25/02/2024 09:00 20oC (68.0oF) 42%
SSW (2000)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
25/02/2024 08:00 20oC (68.0oF) 39%
S (1800)
4b (15kt)
25/02/2024 07:00 18oC (64.4oF) 44%
SSW (2000)
4b (14kt)
25/02/2024 06:00 16oC (60.8oF) 58%
SSW (2000)
3b (8kt)
24/02/2024 16:00 16oC (60.8oF) 71%
SSW (2100)
4b (15kt)
24/02/2024 15:00 18oC (64.4oF) 63%
SSW (2100)
4b (15kt)
24/02/2024 14:00 20oC (68.0oF) 42%
SSW (2000)
4b (13kt)
24/02/2024 13:00 21oC (69.8oF) 48%
S (1900)
4b (12kt)
24/02/2024 12:00 21oC (69.8oF) 48%
SSW (2000)
3b (10kt)
24/02/2024 11:00 19oC (66.2oF) 67%
NW (3200)
3b (9kt)
24/02/2024 10:00 19oC (66.2oF) 67%
NE (0400)
2b (5kt)
24/02/2024 09:30 18oC (64.4oF) 72%
E (0800)
2b (5kt)
24/02/2024 07:00 17oC (62.6oF) 63%
SW (2200)
2b (5kt)
24/02/2024 06:00 14oC (57.2oF) 76%
SSW (2000)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours