ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupoli (Alexandroupoli) Longitute (Lon): 25.95 Latitute (Lat): 40.86 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/01/2023 04:50 8oC (46.4oF) 93%
ENE (0600)
2b (5kt)
27/01/2023 04:20 8oC (46.4oF) 93%
NE (0500)
2b (6kt)
27/01/2023 03:50 8oC (46.4oF) 93%
NE (0500)
2b (6kt)
27/01/2023 03:20 8oC (46.4oF) 87%
NE (0500)
3b (7kt)
27/01/2023 02:50 8oC (46.4oF) 87%
NE (0500)
3b (7kt)
27/01/2023 00:20 7oC (44.6oF) 93%
ENE (0600)
2b (6kt)
26/01/2023 23:50 7oC (44.6oF) 93%
NE (0500)
3b (7kt)
26/01/2023 23:20 7oC (44.6oF) 93%
NE (0500)
4b (12kt)
26/01/2023 22:50 7oC (44.6oF) 93%
NE (0500)
4b (12kt)
26/01/2023 22:20 7oC (44.6oF) 93%
ENE (0600)
3b (8kt)
26/01/2023 21:50 7oC (44.6oF) 93%
ENE (0600)
3b (8kt)
26/01/2023 21:20 7oC (44.6oF) 93%
NE (0500)
4b (11kt)
26/01/2023 20:50 7oC (44.6oF) 93%
NE (0500)
4b (11kt)
26/01/2023 20:20 7oC (44.6oF) 93%
ENE (0600)
4b (12kt)
26/01/2023 19:50 7oC (44.6oF) 93%
ENE (0600)
4b (12kt)

Station Observations for the last 24 hours