ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/09/2019 10:20 27oC (80.6oF) 57%
SW (2200)
3b (10kt)
17/09/2019 09:50 27oC (80.6oF) 57%
SW (2200)
3b (10kt)
17/09/2019 09:20 26oC (78.8oF) 64%
SW (2300)
3b (10kt)
17/09/2019 08:50 26oC (78.8oF) 64%
SW (2200)
3b (10kt)
17/09/2019 08:20 25oC (77.0oF) 43%
SW (2200)
3b (8kt)
17/09/2019 07:50 24oC (75.2oF) 43%
SW (2200)
3b (7kt)
17/09/2019 07:20 23oC (73.4oF) 56%
SSE (1600)
2b (4kt)
17/09/2019 06:50 22oC (71.6oF) 59%
S (1800)
2b (4kt)
17/09/2019 06:20 20oC (68.0oF) 67% CALM
17/09/2019 05:50 19oC (66.2oF) 72% CALM
17/09/2019 05:20 17oC (62.6oF) 72% CALM
17/09/2019 04:50 16oC (60.8oF) 82% CALM
17/09/2019 04:20 15oC (59.0oF) 87% CALM
17/09/2019 03:50 15oC (59.0oF) 87% CALM
17/09/2019 03:20 15oC (59.0oF) 87% CALM

Station Observations for the last 24 hours