ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/01/2020 11:50 8oC (46.4oF) 42%
NNE (0300)
3b (10kt)
20/01/2020 09:20 7oC (44.6oF) 56%
NNE (0300)
4b (11kt)
20/01/2020 08:50 7oC (44.6oF) 56%
NNE (0200)
4b (11kt)
20/01/2020 08:20 6oC (42.8oF) 38%
N (0100)
4b (12kt)
20/01/2020 07:20 6oC (42.8oF) 48%
NNE (0200)
3b (10kt)
20/01/2020 06:50 5oC (41.0oF) 48%
NE (0400)
3b (7kt)
20/01/2020 06:20 5oC (41.0oF) 52%
NNE (0300)
3b (7kt)
20/01/2020 05:50 5oC (41.0oF) 52%
NE (0400)
2b (6kt)
20/01/2020 05:20 5oC (41.0oF) 52%
NNE (0200)
3b (7kt)
20/01/2020 04:50 5oC (41.0oF) 52%
N (3600)
3b (10kt)
20/01/2020 04:20 5oC (41.0oF) 52%
N (3600)
4b (12kt)
20/01/2020 03:50 5oC (41.0oF) 52%
N (0100)
4b (14kt)
19/01/2020 19:20 4oC (39.2oF) 64%
N (3600)
3b (8kt)
19/01/2020 18:50 4oC (39.2oF) 64%
N (0100)
3b (9kt)
19/01/2020 18:20 5oC (41.0oF) 60%
NNE (0200)
4b (12kt)

Station Observations for the last 24 hours