ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.917 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/05/2018 17:20 23oC (73.4oF) 43%
NE (0500)
4b (12kt)
21/05/2018 16:50 25oC (77.0oF) 40%
NE (0500)
4b (11kt)
21/05/2018 16:20 26oC (78.8oF) 38%
ENE (0600)
4b (12kt)
21/05/2018 15:50 27oC (80.6oF) 36%
NE (0500)
4b (12kt)
21/05/2018 15:20 27oC (80.6oF) 36%
NE (0400)
4b (13kt)
21/05/2018 14:50 27oC (80.6oF) 36%
ENE (0700)
4b (13kt)
21/05/2018 14:20 27oC (80.6oF) 38%
NE (0500)
4b (14kt)
21/05/2018 13:50 27oC (80.6oF) 38%
NE (0500)
4b GUSTS 6b (15ktG26kt)
21/05/2018 13:20 27oC (80.6oF) 38%
NE (0500)
4b (13kt)
21/05/2018 12:50 27oC (80.6oF) 38%
NE (0400)
4b (14kt)
21/05/2018 12:20 27oC (80.6oF) 38%
NE (0500)
5b (17kt)
21/05/2018 11:50 27oC (80.6oF) 38%
ENE (0600)
4b (14kt)
21/05/2018 11:20 26oC (78.8oF) 41%
ENE (0600)
4b (15kt)
21/05/2018 10:50 26oC (78.8oF) 41%
ENE (0600)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
21/05/2018 10:20 26oC (78.8oF) 43%
NE (0500)
4b (14kt)

Station Observations for the last 24 hours