ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
14/11/2019 19:20 13oC (55.4oF) 93% CALM
14/11/2019 18:50 14oC (57.2oF) 93% CALM
14/11/2019 18:20 14oC (57.2oF) 93% CALM
14/11/2019 17:50 14oC (57.2oF) 93% CALM
14/11/2019 17:20 15oC (59.0oF) 100% VARIABLE 1b (3kt)
14/11/2019 16:50 15oC (59.0oF) 100% VARIABLE 1b (3kt)
14/11/2019 16:20 16oC (60.8oF) 93%
ESE (1100)
2b (4kt)
14/11/2019 15:50 16oC (60.8oF) 93%
S (1800)
2b (4kt)
14/11/2019 15:20 17oC (62.6oF) 93%
S (1800)
2b (4kt)
14/11/2019 14:50 17oC (62.6oF) 93%
S (1800)
2b (4kt)
14/11/2019 14:20 16oC (60.8oF) 100% CALM
14/11/2019 13:50 16oC (60.8oF) 100% CALM
14/11/2019 13:20 16oC (60.8oF) 93%
SE (1400)
2b (5kt)
14/11/2019 12:50 16oC (60.8oF) 93%
SE (1400)
2b (5kt)
14/11/2019 12:20 17oC (62.6oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours