ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.917 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/09/2018 07:20 14oC (57.2oF) 58%
NNE (0200)
4b GUSTS 6b (12ktG22kt)
25/09/2018 06:50 15oC (59.0oF) 54%
NNE (0300)
4b GUSTS 6b (12ktG22kt)
25/09/2018 06:20 15oC (59.0oF) 50%
NNE (0200)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
25/09/2018 05:20 16oC (60.8oF) 51%
NNE (0300)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
25/09/2018 04:50 16oC (60.8oF) 51%
NNE (0300)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
25/09/2018 04:20 16oC (60.8oF) 51%
NNE (0200)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
25/09/2018 03:50 16oC (60.8oF) 51%
NE (0400)
4b (14kt)
25/09/2018 03:20 18oC (64.4oF) 44%
NE (0400)
4b GUSTS 6b (13ktG24kt)
25/09/2018 02:50 18oC (64.4oF) 44%
NE (0400)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
25/09/2018 02:20 18oC (64.4oF) 44%
NE (0400)
4b GUSTS 7b (16ktG29kt)
24/09/2018 19:20 21oC (69.8oF) 77%
NE (0500)
2b (5kt)
24/09/2018 18:50 22oC (71.6oF) 72% CALM
24/09/2018 18:20 22oC (71.6oF) 77% CALM
24/09/2018 17:50 22oC (71.6oF) 77% CALM
24/09/2018 17:20 23oC (73.4oF) 77% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours