ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/07/2019 16:20 30oC (86.0oF) 32%
NE (0500)
3b (8kt)
19/07/2019 15:50 30oC (86.0oF) 32%
NE (0500)
3b (9kt)
19/07/2019 15:20 31oC (87.8oF) 30%
NE (0500)
4b (11kt)
19/07/2019 14:50 31oC (87.8oF) 30%
NE (0500)
3b (10kt)
19/07/2019 14:20 31oC (87.8oF) 32%
NE (0400)
4b (11kt)
19/07/2019 13:50 31oC (87.8oF) 32%
NE (0400)
3b (10kt)
19/07/2019 13:20 32oC (89.6oF) 28%
NE (0400)
4b (11kt)
19/07/2019 12:50 32oC (89.6oF) 28%
NNE (0300)
4b (11kt)
19/07/2019 12:20 31oC (87.8oF) 30%
NNE (0300)
4b (12kt)
19/07/2019 11:50 31oC (87.8oF) 30%
NE (0400)
3b (10kt)
19/07/2019 11:20 31oC (87.8oF) 32%
NE (0500)
3b (10kt)
19/07/2019 10:20 29oC (84.2oF) 30%
NE (0500)
4b (13kt)
19/07/2019 09:50 29oC (84.2oF) 30%
NE (0500)
4b (13kt)
19/07/2019 09:20 28oC (82.4oF) 31%
NNE (0300)
4b (11kt)
19/07/2019 08:50 28oC (82.4oF) 31%
NNE (0300)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours