ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.917 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/11/2018 18:20 8oC (46.4oF) 93%
NNE (0300)
5b (18kt)
18/11/2018 17:50 8oC (46.4oF) 93%
NNE (0300)
5b (18kt)
18/11/2018 17:20 8oC (46.4oF) 93%
NE (0400)
4b (16kt)
18/11/2018 16:50 8oC (46.4oF) 93%
NNE (0300)
4b (15kt)
18/11/2018 16:20 8oC (46.4oF) 93%
NNE (0300)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
18/11/2018 15:50 8oC (46.4oF) 93%
NNE (0300)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
18/11/2018 15:20 8oC (46.4oF) 93%
NE (0400)
5b GUSTS 7b (18ktG28kt)
18/11/2018 14:50 8oC (46.4oF) 93%
NE (0400)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
18/11/2018 14:20 9oC (48.2oF) 87%
NE (0400)
5b GUSTS 7b (20ktG30kt)
18/11/2018 13:50 9oC (48.2oF) 87%
NE (0400)
5b GUSTS 7b (18ktG28kt)
18/11/2018 13:20 9oC (48.2oF) 87%
NE (0400)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
18/11/2018 12:50 9oC (48.2oF) 87%
NE (0400)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
18/11/2018 12:20 9oC (48.2oF) 87%
NE (0400)
5b GUSTS 7b (18ktG28kt)
18/11/2018 11:50 10oC (50.0oF) 87%
NE (0400)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
18/11/2018 11:20 10oC (50.0oF) 81%
NE (0400)
5b GUSTS 6b (17ktG27kt)

Station Observations for the last 24 hours