ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupoli (Alexandroupoli) Longitute (Lon): 25.95 Latitute (Lat): 40.86 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/01/2021 17:50 -3oC (26.6oF) 63% CALM
18/01/2021 17:20 -2oC (28.4oF) 58%
N (0100)
2b (5kt)
18/01/2021 16:50 -2oC (28.4oF) 58%
N (3600)
2b (4kt)
18/01/2021 16:20 -2oC (28.4oF) 58% CALM
18/01/2021 15:50 -1oC (30.2oF) 59% CALM
18/01/2021 15:20 0oC (32.0oF) 54% CALM
18/01/2021 14:50 1oC (33.8oF) 55%
E (1000)
2b (4kt)
18/01/2021 14:20 2oC (35.6oF) 59%
ESE (1100)
3b (7kt)
18/01/2021 13:50 2oC (35.6oF) 59%
ESE (1100)
3b (10kt)
18/01/2021 13:20 3oC (37.4oF) 51%
ESE (1100)
3b (10kt)
18/01/2021 12:50 3oC (37.4oF) 51%
E (1000)
4b (11kt)
18/01/2021 12:20 3oC (37.4oF) 51%
E (1000)
4b (11kt)
18/01/2021 11:50 3oC (37.4oF) 51%
E (0800)
3b (9kt)
18/01/2021 11:20 3oC (37.4oF) 47%
E (0900)
3b (10kt)
18/01/2021 10:50 3oC (37.4oF) 47%
E (0900)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours