ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.617 Latitute (Lat): 40.917 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/01/2018 22:50 7oC (44.6oF) 87%
WNW (2900)
2b (6kt)
16/01/2018 20:20 8oC (46.4oF) 87%
W (2800)
2b (6kt)
16/01/2018 19:50 8oC (46.4oF) 87%
W (2800)
2b (5kt)
16/01/2018 19:20 8oC (46.4oF) 87%
W (2800)
2b (6kt)
16/01/2018 18:50 8oC (46.4oF) 87%
W (2700)
2b (6kt)
16/01/2018 18:20 8oC (46.4oF) 87%
W (2700)
2b (6kt)
16/01/2018 17:50 9oC (48.2oF) 87%
WSW (2400)
2b (6kt)
16/01/2018 17:20 8oC (46.4oF) 87%
WSW (2500)
2b (6kt)
16/01/2018 16:50 8oC (46.4oF) 87%
WSW (2400)
2b (5kt)
16/01/2018 16:20 8oC (46.4oF) 87%
WSW (2400)
3b (7kt)
16/01/2018 15:50 8oC (46.4oF) 87%
SW (2300)
3b (7kt)
16/01/2018 15:20 10oC (50.0oF) 76%
SW (2200)
3b (9kt)
16/01/2018 14:50 10oC (50.0oF) 76%
WSW (2400)
3b (10kt)
16/01/2018 14:20 10oC (50.0oF) 76%
WSW (2400)
4b (12kt)
16/01/2018 13:50 10oC (50.0oF) 76%
WSW (2400)
4b (11kt)