ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
09/08/2022 14:20 36oC (96.8oF) 18%
NE (0400)
4b (13kt)
09/08/2022 13:50 36oC (96.8oF) 18%
NE (0400)
4b (15kt)
09/08/2022 13:20 36oC (96.8oF) 17%
NNE (0300)
4b GUSTS 6b (12ktG22kt)
09/08/2022 12:50 36oC (96.8oF) 17%
NE (0400)
4b GUSTS 6b (13ktG23kt)
09/08/2022 12:20 36oC (96.8oF) 17%
NE (0400)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
09/08/2022 11:50 36oC (96.8oF) 17%
NE (0500)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
09/08/2022 11:20 36oC (96.8oF) 18%
NE (0400)
4b GUSTS 6b (15ktG26kt)
09/08/2022 10:50 36oC (96.8oF) 18%
NE (0400)
4b GUSTS 6b (12ktG22kt)
09/08/2022 10:20 34oC (93.2oF) 20%
NE (0500)
4b GUSTS 6b (13ktG23kt)
09/08/2022 09:50 34oC (93.2oF) 20%
NE (0400)
4b GUSTS 6b (13ktG23kt)
09/08/2022 09:20 34oC (93.2oF) 20%
NE (0400)
4b GUSTS 6b (13ktG23kt)
09/08/2022 08:50 34oC (93.2oF) 20%
NE (0400)
4b GUSTS 6b (12ktG23kt)
09/08/2022 07:50 32oC (89.6oF) 26%
SSW (2000)
2b (4kt)
09/08/2022 07:20 30oC (86.0oF) 30%
ESE (1200)
2b (4kt)
09/08/2022 06:50 30oC (86.0oF) 30%
E (0900)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours