ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
30/09/2020 11:20 23oC (73.4oF) 40%
SSW (2000)
3b (7kt)
30/09/2020 10:20 23oC (73.4oF) 37%
WSW (2500)
4b (13kt)
30/09/2020 09:50 22oC (71.6oF) 40%
WSW (2500)
4b (15kt)
30/09/2020 09:20 22oC (71.6oF) 40%
WSW (2500)
4b (14kt)
30/09/2020 08:50 22oC (71.6oF) 40%
SW (2300)
3b (10kt)
30/09/2020 08:20 20oC (68.0oF) 45%
SSW (2100)
2b (6kt)
30/09/2020 07:50 20oC (68.0oF) 45%
SSW (2100)
2b (6kt)
30/09/2020 07:20 18oC (64.4oF) 63%
WSW (2400)
2b (6kt)
30/09/2020 06:50 16oC (60.8oF) 71%
SSW (2000)
2b (5kt)
30/09/2020 06:20 15oC (59.0oF) 71% VARIABLE 1b (3kt)
30/09/2020 05:50 14oC (57.2oF) 76% VARIABLE 1b (2kt)
30/09/2020 05:20 14oC (57.2oF) 71% VARIABLE 1b (2kt)
30/09/2020 04:50 14oC (57.2oF) 71% VARIABLE 1b (2kt)
30/09/2020 04:20 13oC (55.4oF) 76%
NE (0500)
1b (2kt)
30/09/2020 03:50 13oC (55.4oF) 76%
ENE (0700)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours