ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/05/2019 12:50 24oC (75.2oF) 56%
SSW (2100)
2b (6kt)
27/05/2019 12:20 24oC (75.2oF) 52%
SW (2300)
2b (5kt)
27/05/2019 11:50 24oC (75.2oF) 52%
W (2600)
1b (3kt)
27/05/2019 11:20 24oC (75.2oF) 52%
WSW (2400)
2b (5kt)
27/05/2019 10:50 25oC (77.0oF) 53%
WSW (2400)
2b (5kt)
27/05/2019 10:20 26oC (78.8oF) 46%
WSW (2400)
2b (5kt)
27/05/2019 09:50 26oC (78.8oF) 46%
SW (2200)
2b (6kt)
27/05/2019 09:20 25oC (77.0oF) 49% CALM
27/05/2019 08:50 25oC (77.0oF) 49%
ENE (0600)
2b (4kt)
27/05/2019 08:20 23oC (73.4oF) 60%
NE (0500)
1b (3kt)
27/05/2019 07:50 23oC (73.4oF) 60%
ENE (0700)
2b (4kt)
27/05/2019 07:20 22oC (71.6oF) 64%
NE (0400)
2b (5kt)
27/05/2019 06:50 21oC (69.8oF) 68%
NE (0400)
2b (5kt)
27/05/2019 06:20 19oC (66.2oF) 77%
NE (0500)
2b (6kt)
27/05/2019 05:50 19oC (66.2oF) 77%
ENE (0700)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours