ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.617 Latitute (Lat): 40.917 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/12/2018 13:20 14oC (57.2oF) 81%
NE (0500)
3b (9kt)
15/12/2018 12:50 14oC (57.2oF) 81%
ENE (0700)
3b (8kt)
15/12/2018 12:20 14oC (57.2oF) 81%
ENE (0600)
3b (9kt)
15/12/2018 11:50 14oC (57.2oF) 81%
ENE (0700)
3b (8kt)
15/12/2018 11:20 13oC (55.4oF) 66%
NE (0500)
3b (9kt)
15/12/2018 10:50 13oC (55.4oF) 66%
NE (0500)
3b (9kt)
15/12/2018 10:20 12oC (53.6oF) 76%
NE (0500)
3b (8kt)
15/12/2018 09:50 12oC (53.6oF) 76%
NE (0400)
3b (8kt)
15/12/2018 09:20 11oC (51.8oF) 81%
NE (0500)
3b (8kt)
15/12/2018 08:50 11oC (51.8oF) 81%
ENE (0600)
2b (6kt)
15/12/2018 08:20 11oC (51.8oF) 81%
NE (0500)
3b (7kt)
15/12/2018 07:20 9oC (48.2oF) 87%
NE (0500)
3b (7kt)
15/12/2018 06:50 9oC (48.2oF) 87%
NE (0500)
3b (7kt)
15/12/2018 06:20 8oC (46.4oF) 93%
NE (0400)
3b (7kt)
15/12/2018 05:50 8oC (46.4oF) 93%
NE (0400)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours