ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/02/2024 17:50 8oC (46.4oF) 87% CALM
21/02/2024 17:20 8oC (46.4oF) 81% CALM
21/02/2024 16:50 9oC (48.2oF) 75% CALM
21/02/2024 16:20 10oC (50.0oF) 70% CALM
21/02/2024 15:50 11oC (51.8oF) 61% CALM
21/02/2024 15:20 11oC (51.8oF) 66% CALM
21/02/2024 14:50 12oC (53.6oF) 61% CALM
21/02/2024 14:20 13oC (55.4oF) 62% CALM
21/02/2024 13:50 14oC (57.2oF) 58%
SSE (1600)
2b (4kt)
21/02/2024 13:20 13oC (55.4oF) 62%
SSE (1500)
2b (5kt)
21/02/2024 12:50 13oC (55.4oF) 62%
S (1900)
2b (6kt)
21/02/2024 12:20 14oC (57.2oF) 58%
SSW (2000)
2b (5kt)
21/02/2024 11:50 14oC (57.2oF) 58%
SSW (2000)
2b (5kt)
21/02/2024 11:20 14oC (57.2oF) 62%
SSE (1600)
2b (5kt)
21/02/2024 10:50 13oC (55.4oF) 62%
S (1900)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours