ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/01/2023 18:20 7oC (44.6oF) 93%
ENE (0600)
2b (5kt)
26/01/2023 17:50 7oC (44.6oF) 93%
NE (0500)
2b (5kt)
26/01/2023 17:20 6oC (42.8oF) 93%
ENE (0700)
3b (8kt)
26/01/2023 16:50 6oC (42.8oF) 93%
ENE (0700)
3b (8kt)
26/01/2023 16:20 6oC (42.8oF) 93%
ENE (0700)
2b (6kt)
26/01/2023 15:50 6oC (42.8oF) 93%
NE (0400)
2b (4kt)
26/01/2023 15:20 6oC (42.8oF) 93%
E (0800)
3b (7kt)
26/01/2023 14:50 6oC (42.8oF) 93%
ESE (1100)
2b (6kt)
26/01/2023 14:20 6oC (42.8oF) 80%
E (1000)
2b (6kt)
26/01/2023 13:50 7oC (44.6oF) 75%
ENE (0700)
3b (8kt)
26/01/2023 13:20 7oC (44.6oF) 75%
ENE (0600)
4b (12kt)
26/01/2023 12:50 7oC (44.6oF) 75%
ENE (0600)
4b (12kt)
26/01/2023 12:20 7oC (44.6oF) 81%
NE (0500)
3b (10kt)
26/01/2023 11:50 7oC (44.6oF) 81%
NE (0500)
3b (10kt)
25/01/2023 13:50 6oC (42.8oF) 65%
E (0800)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours