ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/09/2019 10:20 27oC (80.6oF) 53%
SSW (2100)
3b (7kt)
17/09/2019 09:50 27oC (80.6oF) 53%
S (1900)
2b (6kt)
17/09/2019 09:20 26oC (78.8oF) 57%
SSW (2000)
2b (5kt)
17/09/2019 08:50 26oC (78.8oF) 57%
SSW (2000)
2b (5kt)
17/09/2019 08:20 25oC (77.0oF) 56% CALM
17/09/2019 07:50 24oC (75.2oF) 60% CALM
17/09/2019 07:20 22oC (71.6oF) 68% CALM
17/09/2019 06:50 20oC (68.0oF) 67% CALM
17/09/2019 06:20 19oC (66.2oF) 77% CALM
17/09/2019 05:50 18oC (64.4oF) 82% CALM
17/09/2019 04:50 16oC (60.8oF) 82% CALM
17/09/2019 04:20 17oC (62.6oF) 77%
NE (0400)
2b (4kt)
17/09/2019 03:50 17oC (62.6oF) 77% CALM
17/09/2019 03:20 17oC (62.6oF) 77% CALM
17/09/2019 02:50 17oC (62.6oF) 77% CALM

Station Observations for the last 24 hours