ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.617 Latitute (Lat): 40.917 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/05/2018 17:20 23oC (73.4oF) 64%
SE (1300)
2b (4kt)
21/05/2018 16:50 24oC (75.2oF) 60% CALM
21/05/2018 16:20 25oC (77.0oF) 53% CALM
21/05/2018 15:50 25oC (77.0oF) 53%
W (2700)
2b (5kt)
21/05/2018 15:20 25oC (77.0oF) 49%
W (2700)
3b (7kt)
21/05/2018 14:50 26oC (78.8oF) 46%
SSE (1600)
3b (8kt)
21/05/2018 14:20 26oC (78.8oF) 43%
SE (1300)
3b (9kt)
21/05/2018 13:50 26oC (78.8oF) 43%
SE (1300)
3b (10kt)
21/05/2018 13:20 26oC (78.8oF) 46%
SE (1300)
4b (11kt)
21/05/2018 12:50 26oC (78.8oF) 46%
SE (1300)
4b (11kt)
21/05/2018 11:50 26oC (78.8oF) 43%
SE (1300)
4b (12kt)
21/05/2018 11:20 25oC (77.0oF) 49%
SE (1400)
4b (12kt)
21/05/2018 10:50 25oC (77.0oF) 49%
ESE (1200)
4b (11kt)
21/05/2018 10:20 25oC (77.0oF) 53%
ESE (1200)
4b (11kt)
21/05/2018 09:50 25oC (77.0oF) 53%
SE (1300)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours