ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/01/2020 10:50 9oC (48.2oF) 36%
ENE (0600)
3b (9kt)
20/01/2020 10:20 9oC (48.2oF) 36%
NE (0500)
4b (11kt)
20/01/2020 09:50 8oC (46.4oF) 39%
NE (0500)
4b (12kt)
20/01/2020 09:20 6oC (42.8oF) 52%
NNE (0300)
3b (10kt)
20/01/2020 08:50 6oC (42.8oF) 52%
NE (0400)
3b (8kt)
20/01/2020 08:20 5oC (41.0oF) 52%
NE (0400)
2b (6kt)
20/01/2020 07:50 5oC (41.0oF) 52%
NE (0500)
3b (7kt)
20/01/2020 07:20 4oC (39.2oF) 60%
NE (0500)
3b (7kt)
20/01/2020 06:50 4oC (39.2oF) 60%
NE (0500)
2b (5kt)
20/01/2020 06:20 4oC (39.2oF) 60%
NE (0400)
2b (5kt)
20/01/2020 05:50 4oC (39.2oF) 60%
NE (0400)
2b (6kt)
20/01/2020 05:20 4oC (39.2oF) 69%
NE (0400)
2b (5kt)
20/01/2020 04:50 4oC (39.2oF) 69%
NE (0500)
3b (7kt)
20/01/2020 04:20 3oC (37.4oF) 74%
NE (0400)
3b (7kt)
20/01/2020 03:50 3oC (37.4oF) 74%
NE (0400)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours