ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.617 Latitute (Lat): 40.917 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/07/2018 14:20 30oC (86.0oF) 47%
W (2600)
2b (6kt)
20/07/2018 13:50 30oC (86.0oF) 47%
WSW (2400)
3b (7kt)
20/07/2018 13:20 30oC (86.0oF) 47%
SW (2300)
3b (10kt)
20/07/2018 12:50 30oC (86.0oF) 47%
SW (2300)
3b (10kt)
20/07/2018 12:20 30oC (86.0oF) 51%
SW (2200)
3b (10kt)
20/07/2018 11:50 30oC (86.0oF) 51%
SW (2200)
3b (9kt)
20/07/2018 11:20 29oC (84.2oF) 54%
SW (2200)
3b (9kt)
20/07/2018 10:50 29oC (84.2oF) 54%
SW (2200)
3b (9kt)
20/07/2018 10:20 30oC (86.0oF) 44%
SW (2200)
3b (7kt)
20/07/2018 09:50 30oC (86.0oF) 44%
SW (2200)
3b (8kt)
20/07/2018 09:20 29oC (84.2oF) 50%
SSW (2100)
2b (5kt)
20/07/2018 08:50 29oC (84.2oF) 50%
S (1800)
2b (4kt)
20/07/2018 08:20 29oC (84.2oF) 47% CALM
20/07/2018 07:50 29oC (84.2oF) 57%
SSW (2000)
2b (4kt)
20/07/2018 07:20 28oC (82.4oF) 57% CALM

Station Observations for the last 24 hours