ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/04/2021 18:50 11oC (51.8oF) 76%
NNE (0300)
2b (5kt)
20/04/2021 18:20 12oC (53.6oF) 76%
NNE (0300)
2b (5kt)
20/04/2021 17:50 12oC (53.6oF) 76%
NNE (0300)
2b (5kt)
20/04/2021 17:20 12oC (53.6oF) 76%
NNE (0300)
2b (4kt)
20/04/2021 16:50 13oC (55.4oF) 71%
NE (0400)
2b (6kt)
20/04/2021 16:20 14oC (57.2oF) 66%
NNE (0300)
3b (8kt)
20/04/2021 15:50 15oC (59.0oF) 67%
NE (0500)
4b (11kt)
20/04/2021 15:20 15oC (59.0oF) 67%
ENE (0700)
4b (12kt)
20/04/2021 14:50 15oC (59.0oF) 67%
E (0900)
3b (10kt)
20/04/2021 14:20 15oC (59.0oF) 67%
E (1000)
2b (5kt)
20/04/2021 13:50 15oC (59.0oF) 67%
E (1000)
2b (5kt)
20/04/2021 13:20 15oC (59.0oF) 67%
S (1700)
2b (6kt)
20/04/2021 12:50 15oC (59.0oF) 67%
S (1900)
2b (5kt)
20/04/2021 12:20 16oC (60.8oF) 62%
S (1700)
2b (5kt)
20/04/2021 11:50 16oC (60.8oF) 62%
S (1700)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours