ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Argostoli (Argostoli) Longitute (Lon): 20.5 Latitute (Lat): 38.13 Altitute (Alt): 11m, Area:Ionian Islands

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
30/06/2022 18:50 26oC (78.8oF) 83% CALM
30/06/2022 17:50 28oC (82.4oF) 78% CALM
30/06/2022 16:50 29oC (84.2oF) 50% CALM
30/06/2022 15:50 30oC (86.0oF) 51% CALM
30/06/2022 14:50 30oC (86.0oF) 44% CALM
30/06/2022 13:50 31oC (87.8oF) 58% CALM
30/06/2022 12:50 30oC (86.0oF) 47% CALM
30/06/2022 11:50 30oC (86.0oF) 47%
SSE (1600)
2b (4kt)
30/06/2022 10:50 30oC (86.0oF) 57%
SSE (1600)
2b (5kt)
30/06/2022 09:50 29oC (84.2oF) 69%
SSE (1600)
2b (5kt)
30/06/2022 08:50 29oC (84.2oF) 65%
SSE (1500)
3b (7kt)
30/06/2022 07:50 28oC (82.4oF) 69%
SSE (1500)
3b (10kt)
30/06/2022 06:50 27oC (80.6oF) 78%
SE (1400)
4b (11kt)
30/06/2022 05:50 27oC (80.6oF) 83%
ESE (1200)
3b (9kt)
30/06/2022 04:50 26oC (78.8oF) 88%
ESE (1200)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours