ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Zakinthos (Zakinthos) Longitute (Lon): 20.887 Latitute (Lat): 37.751 Altitute (Alt): 5m, Area:Ionian Islands

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
11/08/2022 17:50 29oC (84.2oF) 69%
N (3500)
2b (4kt)
11/08/2022 16:50 32oC (89.6oF) 42% VARIABLE 1b (3kt)
11/08/2022 15:50 31oC (87.8oF) 48%
NNE (0300)
3b (7kt)
11/08/2022 14:50 32oC (89.6oF) 48%
NNE (0300)
3b (7kt)
11/08/2022 13:50 35oC (95.0oF) 35%
E (1000)
3b (7kt)
11/08/2022 12:50 34oC (93.2oF) 31%
SE (1400)
3b (7kt)
11/08/2022 11:50 34oC (93.2oF) 33% VARIABLE 1b (3kt)
11/08/2022 10:50 33oC (91.4oF) 37%
NNE (0300)
2b (6kt)
11/08/2022 09:50 32oC (89.6oF) 39%
NE (0400)
2b (4kt)
11/08/2022 08:50 31oC (87.8oF) 51%
NNE (0300)
2b (4kt)
11/08/2022 07:50 31oC (87.8oF) 48%
NE (0400)
3b (7kt)
11/08/2022 06:50 29oC (84.2oF) 57%
NNW (3400)
2b (4kt)
11/08/2022 05:50 27oC (80.6oF) 60%
N (3500)
2b (4kt)
11/08/2022 04:50 24oC (75.2oF) 68% VARIABLE 1b (3kt)
11/08/2022 03:50 24oC (75.2oF) 64% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours