ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Mytilini (Mytilini) Longitute (Lon): 26.603 Latitute (Lat): 39.054 Altitute (Alt): 4m, Area:North Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
04/12/2022 20:50 11oC (51.8oF) 87%
WNW (2900)
2b (5kt)
04/12/2022 20:20 12oC (53.6oF) 81%
WNW (3000)
2b (5kt)
04/12/2022 19:50 12oC (53.6oF) 81%
W (2700)
1b (3kt)
04/12/2022 19:20 12oC (53.6oF) 81%
W (2700)
2b (4kt)
04/12/2022 18:50 12oC (53.6oF) 81%
W (2700)
2b (5kt)
04/12/2022 18:20 13oC (55.4oF) 81%
WNW (3000)
2b (4kt)
04/12/2022 17:50 13oC (55.4oF) 81%
WNW (2900)
2b (4kt)
04/12/2022 17:20 13oC (55.4oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
04/12/2022 16:50 13oC (55.4oF) 87%
W (2700)
1b (3kt)
04/12/2022 16:20 13oC (55.4oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
04/12/2022 15:50 13oC (55.4oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
04/12/2022 15:20 13oC (55.4oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
04/12/2022 14:50 13oC (55.4oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
04/12/2022 14:20 15oC (59.0oF) 71% VARIABLE 1b (2kt)
04/12/2022 13:50 15oC (59.0oF) 71% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours