ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kalamata (Kalamata) Longitute (Lon): 22.02 Latitute (Lat): 37.07 Altitute (Alt): 6m, Area:Peloponnese

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
10/08/2022 06:50 30oC (86.0oF) 34%
NNE (0200)
2b (5kt)
10/08/2022 06:20 28oC (82.4oF) 41%
N (3500)
2b (6kt)
10/08/2022 05:50 24oC (75.2oF) 56%
NNW (3300)
2b (6kt)
10/08/2022 05:20 22oC (71.6oF) 56%
NNW (3300)
3b (7kt)
10/08/2022 04:50 20oC (68.0oF) 55%
NW (3200)
3b (7kt)
10/08/2022 04:20 19oC (66.2oF) 59%
NNW (3300)
3b (8kt)
10/08/2022 03:50 19oC (66.2oF) 59%
NNW (3300)
3b (8kt)
10/08/2022 03:20 19oC (66.2oF) 59%
NNW (3300)
3b (9kt)
10/08/2022 02:50 18oC (64.4oF) 63%
NNW (3300)
3b (8kt)
10/08/2022 02:20 19oC (66.2oF) 59%
NNW (3300)
3b (9kt)
10/08/2022 01:50 19oC (66.2oF) 63%
NNW (3300)
3b (8kt)
10/08/2022 01:20 20oC (68.0oF) 59%
NNW (3300)
3b (9kt)
10/08/2022 00:50 19oC (66.2oF) 63%
NNW (3300)
3b (9kt)
10/08/2022 00:20 19oC (66.2oF) 67%
NNW (3400)
3b (7kt)
09/08/2022 23:50 19oC (66.2oF) 72%
N (3500)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours