ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kalamata (Kalamata) Longitute (Lon): 22.023 Latitute (Lat): 37.069 Altitute (Alt): 6m, Area:Peloponnese

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/06/2019 03:20 25oC (77.0oF) 49%
N (3500)
2b (5kt)
26/06/2019 02:50 25oC (77.0oF) 49%
N (3600)
2b (5kt)
26/06/2019 02:20 25oC (77.0oF) 49% CALM
26/06/2019 01:50 26oC (78.8oF) 43% CALM
26/06/2019 01:20 24oC (75.2oF) 52% CALM
26/06/2019 00:50 25oC (77.0oF) 49% CALM
26/06/2019 00:20 23oC (73.4oF) 60%
N (3500)
2b (4kt)
25/06/2019 23:50 22oC (71.6oF) 64% CALM
25/06/2019 23:20 22oC (71.6oF) 64%
N (3600)
2b (4kt)
25/06/2019 22:50 21oC (69.8oF) 72% CALM
25/06/2019 22:20 22oC (71.6oF) 68% CALM
25/06/2019 21:50 22oC (71.6oF) 72% CALM
25/06/2019 21:20 21oC (69.8oF) 77% CALM
25/06/2019 20:50 22oC (71.6oF) 72% CALM
25/06/2019 20:20 22oC (71.6oF) 72% CALM

Station Observations for the last 24 hours