ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kalamata (Kalamata) Longitute (Lon): 22.02 Latitute (Lat): 37.07 Altitute (Alt): 6m, Area:Peloponnese

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/03/2021 15:50 15oC (59.0oF) 58% CALM
05/03/2021 15:20 16oC (60.8oF) 54%
WSW (2400)
2b (4kt)
05/03/2021 14:50 16oC (60.8oF) 54%
SW (2300)
3b (7kt)
05/03/2021 14:20 16oC (60.8oF) 54%
SSW (2100)
2b (4kt)
05/03/2021 13:50 17oC (62.6oF) 55%
S (1700)
2b (5kt)
05/03/2021 13:20 17oC (62.6oF) 58%
SSE (1600)
3b (7kt)
05/03/2021 12:50 18oC (64.4oF) 51%
S (1700)
2b (6kt)
05/03/2021 12:20 19oC (66.2oF) 39%
S (1800)
2b (4kt)
05/03/2021 11:50 19oC (66.2oF) 42%
SSE (1600)
2b (6kt)
05/03/2021 11:20 19oC (66.2oF) 42%
S (1700)
2b (5kt)
05/03/2021 10:50 18oC (64.4oF) 41% CALM
05/03/2021 10:20 19oC (66.2oF) 34% CALM
05/03/2021 09:50 18oC (64.4oF) 33% CALM
05/03/2021 09:20 17oC (62.6oF) 41%
N (3600)
2b (4kt)
05/03/2021 08:50 17oC (62.6oF) 47%
NNW (3400)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours