ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kalamata (Kalamata) Longitute (Lon): 22.023 Latitute (Lat): 37.069 Altitute (Alt): 6m, Area:Peloponnese

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/09/2019 20:20 20oC (68.0oF) 82%
NW (3100)
2b (4kt)
17/09/2019 19:50 21oC (69.8oF) 77%
NW (3100)
2b (4kt)
17/09/2019 19:20 23oC (73.4oF) 73%
NW (3200)
2b (4kt)
17/09/2019 18:50 23oC (73.4oF) 73%
N (3600)
3b (7kt)
17/09/2019 18:20 24oC (75.2oF) 68%
NNE (0200)
3b (9kt)
17/09/2019 17:50 24oC (75.2oF) 64%
NNE (0200)
3b (7kt)
17/09/2019 17:20 25oC (77.0oF) 56%
NNE (0300)
3b (7kt)
17/09/2019 16:50 26oC (78.8oF) 50%
NNE (0300)
3b (7kt)
17/09/2019 16:20 27oC (80.6oF) 41% CALM
17/09/2019 15:50 29oC (84.2oF) 39% CALM
17/09/2019 15:20 29oC (84.2oF) 36% CALM
17/09/2019 14:50 30oC (86.0oF) 34% CALM
17/09/2019 14:20 30oC (86.0oF) 32%
SE (1400)
2b (4kt)
17/09/2019 13:50 30oC (86.0oF) 36%
SSE (1500)
2b (5kt)
17/09/2019 13:20 30oC (86.0oF) 32%
SSE (1600)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours