ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kythira City (Kythira City) Longitute (Lon): 22.99 Latitute (Lat): 36.15 Altitute (Alt): 166m, Area:Peloponnese

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/03/2023 18:30 13oC (55.4oF) 81%
NE (0400)
6b (23kt)

Station Observations for the last 24 hours