ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Methoni (Methoni) Longitute (Lon): 21.7 Latitute (Lat): 36.833 Altitute (Alt): 52m, Area:Peloponnese

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/04/2020 19:30 16oC (60.8oF) 33%
E (1000)
3b GUSTS 5b (9ktG21kt)
03/04/2020 19:00 16oC (60.8oF) 33%
E (0800)
3b (7kt)
03/04/2020 18:30 16oC (60.8oF) 33%
E (1000)
3b (7kt)
03/04/2020 18:00 16oC (60.8oF) 33%
E (0800)
3b (9kt)
03/04/2020 17:30 16oC (60.8oF) 33%
E (0800)
3b (9kt)
03/04/2020 17:00 16oC (60.8oF) 33%
E (0900)
3b (10kt)
03/04/2020 16:00 17oC (62.6oF) 31%
ESE (1200)
3b GUSTS 5b (8ktG18kt)
03/04/2020 15:30 17oC (62.6oF) 31%
E (1000)
3b (9kt)
03/04/2020 15:00 18oC (64.4oF) 29%
ESE (1200)
3b (9kt)
03/04/2020 14:30 18oC (64.4oF) 29%
ESE (1100)
3b GUSTS 5b (9ktG21kt)
03/04/2020 13:30 18oC (64.4oF) 29%
E (1000)
3b (9kt)
03/04/2020 13:00 18oC (64.4oF) 29%
E (1000)
3b (9kt)
03/04/2020 12:30 18oC (64.4oF) 29%
E (1000)
3b (9kt)
03/04/2020 12:00 19oC (66.2oF) 27%
E (1000)
2b (6kt)
03/04/2020 11:30 19oC (66.2oF) 27%
E (1000)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours