ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Methoni (Methoni) Longitute (Lon): 21.7 Latitute (Lat): 36.833 Altitute (Alt): 52m, Area:Peloponnese

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/01/2022 01:00 8oC (46.4oF) 56%
NE (0500)
2b (5kt)
21/01/2022 00:30 8oC (46.4oF) 56%
NE (0500)
2b (6kt)
21/01/2022 00:00 8oC (46.4oF) 56%
ENE (0600)
2b (5kt)
20/01/2022 23:30 6oC (42.8oF) 65%
NE (0400)
2b (5kt)
20/01/2022 23:00 7oC (44.6oF) 60%
NE (0500)
2b (5kt)
20/01/2022 22:30 7oC (44.6oF) 60%
NE (0500)
2b (6kt)
20/01/2022 22:00 6oC (42.8oF) 65%
NE (0500)
2b (6kt)
20/01/2022 21:30 5oC (41.0oF) 70%
NE (0500)
2b (6kt)
20/01/2022 21:00 5oC (41.0oF) 70%
NE (0500)
3b (7kt)
20/01/2022 20:30 5oC (41.0oF) 70%
NE (0500)
2b (6kt)
20/01/2022 20:00 5oC (41.0oF) 70%
NE (0500)
3b (7kt)
20/01/2022 19:30 5oC (41.0oF) 70%
NE (0500)
2b (6kt)
20/01/2022 19:00 5oC (41.0oF) 70%
NE (0500)
2b (6kt)
20/01/2022 18:30 6oC (42.8oF) 65%
NE (0400)
2b (6kt)
20/01/2022 18:00 8oC (46.4oF) 56%
NE (0400)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours