ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Argos (Pyrgela) (Argos (Pyrgela)) Longitute (Lon): 22.76 Latitute (Lat): 37.63 Altitute (Alt): 12m, Area:Peloponnese

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
02/02/2023 18:00 7oC (44.6oF) 75% VARIABLE 1b (2kt)
02/02/2023 17:30 7oC (44.6oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
02/02/2023 17:00 8oC (46.4oF) 75%
ENE (0600)
2b (4kt)
02/02/2023 16:30 8oC (46.4oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
02/02/2023 16:00 9oC (48.2oF) 75% VARIABLE 1b (1kt)
02/02/2023 15:30 12oC (53.6oF) 66% VARIABLE 1b (1kt)
02/02/2023 15:00 15oC (59.0oF) 47% VARIABLE 1b (2kt)
02/02/2023 14:30 16oC (60.8oF) 44%
ESE (1100)
2b (4kt)
02/02/2023 14:00 16oC (60.8oF) 44%
SE (1300)
2b (6kt)
02/02/2023 13:30 15oC (59.0oF) 47%
SE (1400)
3b (8kt)
02/02/2023 13:00 15oC (59.0oF) 47%
SSE (1600)
3b (8kt)
02/02/2023 12:30 16oC (60.8oF) 41%
SSE (1600)
2b (6kt)
02/02/2023 12:00 16oC (60.8oF) 38%
S (1700)
2b (6kt)
02/02/2023 11:30 16oC (60.8oF) 35%
S (1700)
2b (5kt)
02/02/2023 11:00 17oC (62.6oF) 27% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours