ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Argos (Pyrgela) (Argos (Pyrgela)) Longitute (Lon): 22.76 Latitute (Lat): 37.63 Altitute (Alt): 12m, Area:Peloponnese

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/01/2022 13:00 2oC (35.6oF) 80%
NW (3100)
3b (8kt)
24/01/2022 12:30 2oC (35.6oF) 80%
NW (3200)
3b (10kt)
24/01/2022 12:00 2oC (35.6oF) 80%
NNW (3300)
4b (12kt)
24/01/2022 11:30 2oC (35.6oF) 80%
NW (3200)
4b (11kt)
24/01/2022 11:00 2oC (35.6oF) 80%
NNW (3300)
4b (13kt)
24/01/2022 10:30 2oC (35.6oF) 74%
NNW (3300)
4b (11kt)
24/01/2022 10:00 3oC (37.4oF) 69%
NW (3200)
3b (10kt)
24/01/2022 09:30 3oC (37.4oF) 69%
NW (3200)
4b (11kt)
24/01/2022 09:00 5oC (41.0oF) 48%
NNW (3400)
3b (10kt)
24/01/2022 08:30 5oC (41.0oF) 44%
NNW (3300)
3b (10kt)
24/01/2022 08:00 4oC (39.2oF) 48%
NNW (3400)
3b (9kt)
24/01/2022 07:30 3oC (37.4oF) 60%
NW (3200)
3b (7kt)
24/01/2022 07:00 2oC (35.6oF) 64%
NW (3100)
3b (8kt)
24/01/2022 06:30 1oC (33.8oF) 69%
WNW (3000)
2b (6kt)
24/01/2022 06:00 0oC (32.0oF) 80%
WNW (3000)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours