ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tripoli (Tripoli) Longitute (Lon): 22.4 Latitute (Lat): 37.52 Altitute (Alt): 653m, Area:Peloponnese

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
06/12/2021 21:00 9oC (48.2oF) 81%
SW (2300)
3b (7kt)
06/12/2021 20:30 9oC (48.2oF) 87%
SSW (2100)
4b (12kt)
06/12/2021 20:00 9oC (48.2oF) 87%
S (1900)
3b (9kt)
06/12/2021 19:30 9oC (48.2oF) 87%
WSW (2400)
3b (9kt)
06/12/2021 19:00 9oC (48.2oF) 93%
SSW (2100)
3b (8kt)
06/12/2021 18:30 10oC (50.0oF) 81%
SSW (2100)
3b (9kt)
06/12/2021 18:00 9oC (48.2oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
06/12/2021 17:30 9oC (48.2oF) 93%
S (1700)
2b (6kt)
06/12/2021 17:00 9oC (48.2oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
06/12/2021 16:30 9oC (48.2oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
06/12/2021 16:00 10oC (50.0oF) 87%
SSW (2000)
2b (5kt)
06/12/2021 15:30 11oC (51.8oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
06/12/2021 15:00 11oC (51.8oF) 71%
S (1800)
2b (4kt)
06/12/2021 14:30 12oC (53.6oF) 71%
SW (2200)
2b (6kt)
06/12/2021 14:00 11oC (51.8oF) 81%
S (1900)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours