ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tripoli (Tripoli) Longitute (Lon): 22.4 Latitute (Lat): 37.52 Altitute (Alt): 653m, Area:Peloponnese

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/02/2024 14:00 13oC (55.4oF) 66%
SW (2300)
3b (8kt)
23/02/2024 13:30 12oC (53.6oF) 71%
SW (2300)
3b (9kt)
23/02/2024 13:00 12oC (53.6oF) 71%
SSW (2100)
3b (10kt)
23/02/2024 12:30 13oC (55.4oF) 66%
WSW (2400)
4b (11kt)
23/02/2024 12:00 13oC (55.4oF) 66%
WSW (2500)
4b (12kt)
23/02/2024 11:30 13oC (55.4oF) 66%
SW (2300)
3b (9kt)
23/02/2024 11:00 14oC (57.2oF) 58%
SW (2200)
3b (10kt)
23/02/2024 10:30 14oC (57.2oF) 58%
SW (2200)
4b (11kt)
23/02/2024 10:00 12oC (53.6oF) 66%
W (2600)
3b (9kt)
23/02/2024 09:30 13oC (55.4oF) 62%
W (2600)
4b (13kt)
23/02/2024 09:00 12oC (53.6oF) 71%
SW (2300)
4b (11kt)
23/02/2024 08:30 11oC (51.8oF) 76%
WSW (2400)
3b (8kt)
23/02/2024 08:00 10oC (50.0oF) 81%
WSW (2400)
2b (6kt)
23/02/2024 07:30 10oC (50.0oF) 81%
WSW (2500)
3b (9kt)
23/02/2024 07:00 10oC (50.0oF) 81%
SSW (2000)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours