ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kalymnos (Kalymnos) Longitute (Lon): 26.939 Latitute (Lat): 36.965 Altitute (Alt): 228m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/05/2024 14:00 23oC (73.4oF) 68%
NNW (3300)
4b (15kt)
23/05/2024 13:00 23oC (73.4oF) 73%
WNW (3000)
4b (16kt)
23/05/2024 12:00 22oC (71.6oF) 72%
NW (3100)
4b (16kt)
23/05/2024 08:00 23oC (73.4oF) 77%
NW (3100)
4b (12kt)
23/05/2024 07:00 21oC (69.8oF) 88%
NW (3200)
3b (8kt)
23/05/2024 06:00 20oC (68.0oF) 82%
NW (3200)
3b (7kt)
23/05/2024 05:00 19oC (66.2oF) 82%
NW (3100)
3b (10kt)
23/05/2024 04:00 19oC (66.2oF) 82%
WNW (3000)
3b (8kt)
22/05/2024 09:00 25oC (77.0oF) 53%
NE (0500)
2b (6kt)
22/05/2024 08:00 23oC (73.4oF) 64%
ESE (1100)
3b (10kt)
22/05/2024 07:00 22oC (71.6oF) 77%
SW (2200)
3b (7kt)
22/05/2024 06:00 22oC (71.6oF) 72%
NNW (3300)
3b (7kt)
22/05/2024 05:00 24oC (75.2oF) 60%
NNW (3400)
3b (7kt)
22/05/2024 04:30 24oC (75.2oF) 56%
NNW (3300)
3b (8kt)
25/08/2022 12:00 26oC (78.8oF) 69%
NW (3100)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours