ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Karpathos (Karpathos) Longitute (Lon): 27.147 Latitute (Lat): 35.427 Altitute (Alt): 11m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
04/12/2021 10:20 19oC (66.2oF) 77%
S (1700)
5b (18kt)
04/12/2021 09:50 19oC (66.2oF) 77%
SSE (1600)
5b (19kt)
04/12/2021 09:20 20oC (68.0oF) 72%
S (1800)
4b (16kt)
04/12/2021 08:50 19oC (66.2oF) 77%
SSE (1500)
5b (18kt)
04/12/2021 08:20 19oC (66.2oF) 77%
SSE (1500)
5b (19kt)
04/12/2021 07:50 19oC (66.2oF) 82%
SE (1400)
4b (12kt)
04/12/2021 07:20 19oC (66.2oF) 77%
S (1700)
3b (10kt)
04/12/2021 06:50 18oC (64.4oF) 82%
S (1700)
3b (10kt)
04/12/2021 06:20 18oC (64.4oF) 82%
S (1700)
3b (9kt)
04/12/2021 05:50 17oC (62.6oF) 87%
SE (1400)
3b (7kt)
04/12/2021 05:20 17oC (62.6oF) 82%
S (1700)
3b (10kt)
04/12/2021 04:50 16oC (60.8oF) 87%
S (1900)
3b (7kt)
04/12/2021 04:20 16oC (60.8oF) 93%
S (1800)
2b (6kt)
04/12/2021 03:50 16oC (60.8oF) 87%
SW (2200)
3b (10kt)
04/12/2021 03:30 18oC (64.4oF) 77%
S (1800)
4b (14kt)

Station Observations for the last 24 hours