ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kastelorizo (Kastelorizo) Longitute (Lon): 29.575 Latitute (Lat): 36.143 Altitute (Alt): 152m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
04/12/2021 10:00 14oC (57.2oF) 81%
E (0900)
4b (12kt)
04/12/2021 09:00 14oC (57.2oF) 81%
E (0900)
4b (16kt)
04/12/2021 08:00 15oC (59.0oF) 82%
E (0800)
3b (8kt)
04/12/2021 07:30 15oC (59.0oF) 82% /// ///
04/12/2021 07:00 15oC (59.0oF) 82% /// ///
04/12/2021 06:30 15oC (59.0oF) 82% /// ///
04/12/2021 06:00 15oC (59.0oF) 76% /// ///
04/12/2021 05:30 15oC (59.0oF) 76% /// ///
04/12/2021 05:00 15oC (59.0oF) 76% /// ///
04/12/2021 04:30 15oC (59.0oF) 76% /// ///
04/12/2021 04:00 15oC (59.0oF) 76% /// ///
04/12/2021 03:30 15oC (59.0oF) 76% /// ///
04/12/2021 03:00 15oC (59.0oF) 71% /// ///
04/12/2021 02:30 16oC (60.8oF) 67% /// ///
04/12/2021 02:00 16oC (60.8oF) 67% /// ///

Station Observations for the last 24 hours