ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kos (Kos) Longitute (Lon): 27.091 Latitute (Lat): 36.801 Altitute (Alt): 126m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
04/12/2021 10:20 16oC (60.8oF) 82%
SE (1400)
4b (12kt)
04/12/2021 09:50 16oC (60.8oF) 82%
SE (1400)
4b (11kt)
04/12/2021 09:20 16oC (60.8oF) 82%
SE (1300)
4b (11kt)
04/12/2021 08:50 16oC (60.8oF) 82%
SE (1300)
3b (10kt)
04/12/2021 08:20 16oC (60.8oF) 76%
SE (1400)
4b (11kt)
04/12/2021 07:50 16oC (60.8oF) 76%
SE (1400)
3b (10kt)
04/12/2021 07:20 15oC (59.0oF) 82%
SSE (1500)
4b (12kt)
04/12/2021 06:50 16oC (60.8oF) 76%
SE (1400)
3b (10kt)
04/12/2021 06:20 16oC (60.8oF) 76%
SSE (1600)
3b (10kt)
04/12/2021 05:50 16oC (60.8oF) 82%
SSE (1600)
4b (11kt)
04/12/2021 05:20 16oC (60.8oF) 82%
S (1700)
4b (11kt)
04/12/2021 04:50 16oC (60.8oF) 82%
S (1800)
4b (13kt)
04/12/2021 04:20 16oC (60.8oF) 82%
S (1800)
4b (16kt)
04/12/2021 03:50 16oC (60.8oF) 82%
S (1800)
4b (16kt)
04/12/2021 03:20 17oC (62.6oF) 72%
S (1900)
5b (17kt)

Station Observations for the last 24 hours