ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kythnos (Kythnos) Longitute (Lon): 24.43 Latitute (Lat): 37.412 Altitute (Alt): Nonem, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/01/2022 22:00 6oC (42.8oF) 65%
SSW (2000)
2b (4kt)
19/01/2022 21:30 6oC (42.8oF) 70%
S (1900)
2b (4kt)
19/01/2022 21:00 6oC (42.8oF) 70% VARIABLE 1b (1kt)
19/01/2022 20:30 6oC (42.8oF) 70% VARIABLE 1b (2kt)
19/01/2022 20:00 6oC (42.8oF) 70% CALM
19/01/2022 19:30 6oC (42.8oF) 65% VARIABLE 1b (1kt)
19/01/2022 19:00 6oC (42.8oF) 70%
ENE (0600)
3b (7kt)
19/01/2022 18:30 6oC (42.8oF) 70%
NE (0400)
3b (9kt)
19/01/2022 18:00 6oC (42.8oF) 70%
NE (0400)
3b (8kt)
19/01/2022 17:30 6oC (42.8oF) 70%
NE (0400)
3b (9kt)
19/01/2022 17:00 6oC (42.8oF) 70%
ENE (0600)
3b (9kt)
19/01/2022 16:30 6oC (42.8oF) 70%
NE (0400)
3b (8kt)
19/01/2022 16:00 6oC (42.8oF) 65%
NNE (0300)
3b (9kt)
19/01/2022 15:30 6oC (42.8oF) 70%
NE (0500)
3b (9kt)
19/01/2022 15:00 6oC (42.8oF) 65%
NE (0400)
3b (9kt)

Station Observations for the last 24 hours