ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kythnos (Kythnos) Longitute (Lon): 24.43 Latitute (Lat): 37.412 Altitute (Alt): Nonem, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
04/12/2021 11:00 14oC (57.2oF) 87%
SW (2300)
4b (13kt)
04/12/2021 10:30 14oC (57.2oF) 87%
SW (2300)
4b (13kt)
04/12/2021 10:00 15oC (59.0oF) 82%
SSW (2100)
4b (11kt)
04/12/2021 09:30 15oC (59.0oF) 82%
SW (2200)
4b (13kt)
04/12/2021 09:00 15oC (59.0oF) 82%
SW (2300)
4b (15kt)
04/12/2021 08:30 14oC (57.2oF) 93%
SW (2300)
4b (12kt)
04/12/2021 08:00 14oC (57.2oF) 87%
SW (2300)
4b (11kt)
04/12/2021 07:30 13oC (55.4oF) 93%
WSW (2400)
4b (15kt)
04/12/2021 07:00 13oC (55.4oF) 93%
WSW (2400)
4b (13kt)
04/12/2021 06:30 13oC (55.4oF) 93%
SW (2300)
5b (20kt)
04/12/2021 06:00 14oC (57.2oF) 93%
SW (2300)
4b (16kt)
04/12/2021 05:30 13oC (55.4oF) 93%
WSW (2400)
6b (22kt)
04/12/2021 05:00 14oC (57.2oF) 81%
WSW (2500)
7b GUSTS 8b (28ktG39kt)
04/12/2021 04:30 16oC (60.8oF) 76%
W (2600)
6b GUSTS 9b (26ktG41kt)
04/12/2021 04:00 16oC (60.8oF) 76%
SSW (2100)
5b GUSTS 7b (21ktG31kt)

Station Observations for the last 24 hours