ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Leros (Leros) Longitute (Lon): 26.803 Latitute (Lat): 37.183 Altitute (Alt): 9m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/03/2023 15:30 17oC (62.6oF) 58% VARIABLE 1b (3kt)
22/03/2023 15:00 17oC (62.6oF) 58% VARIABLE 1b (3kt)
22/03/2023 14:30 18oC (64.4oF) 55%
S (1900)
2b (4kt)
22/03/2023 14:00 18oC (64.4oF) 55% VARIABLE 1b (3kt)
22/03/2023 13:30 19oC (66.2oF) 51%
SSE (1600)
2b (4kt)
22/03/2023 13:00 19oC (66.2oF) 51%
S (1800)
2b (5kt)
22/03/2023 12:30 19oC (66.2oF) 51% VARIABLE 1b (3kt)
22/03/2023 12:00 19oC (66.2oF) 55% VARIABLE 1b (2kt)
22/03/2023 11:30 18oC (64.4oF) 59%
WNW (2900)
2b (6kt)
22/03/2023 11:00 19oC (66.2oF) 51% VARIABLE 1b (2kt)
22/03/2023 10:30 18oC (64.4oF) 59%
SSW (2000)
2b (5kt)
22/03/2023 10:00 19oC (66.2oF) 55%
S (1900)
3b (7kt)
22/03/2023 09:30 19oC (66.2oF) 55%
SSE (1500)
3b (7kt)
22/03/2023 09:00 18oC (64.4oF) 59%
S (1900)
3b (7kt)
22/03/2023 08:30 18oC (64.4oF) 55%
SW (2300)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours