ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Leros (Leros) Longitute (Lon): 26.803 Latitute (Lat): 37.183 Altitute (Alt): 9m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/05/2024 13:30 26oC (78.8oF) 53%
NW (3100)
2b (6kt)
19/05/2024 13:00 26oC (78.8oF) 50%
NW (3200)
3b (8kt)
19/05/2024 12:30 29oC (84.2oF) 39%
WNW (3000)
2b (4kt)
19/05/2024 12:00 30oC (86.0oF) 30%
SSE (1600)
3b (7kt)
19/05/2024 11:30 30oC (86.0oF) 30%
SSE (1500)
3b (8kt)
19/05/2024 11:00 29oC (84.2oF) 30%
SSW (2000)
3b (9kt)
19/05/2024 10:30 28oC (82.4oF) 38%
NNW (3300)
2b (6kt)
19/05/2024 10:00 25oC (77.0oF) 56%
W (2800)
3b (8kt)
19/05/2024 09:30 28oC (82.4oF) 44% VARIABLE 1b (2kt)
19/05/2024 09:00 25oC (77.0oF) 53%
NE (0500)
2b (4kt)
19/05/2024 08:30 26oC (78.8oF) 53%
NE (0500)
2b (6kt)
19/05/2024 08:00 24oC (75.2oF) 56% VARIABLE 1b (3kt)
19/05/2024 07:00 24oC (75.2oF) 52% VARIABLE 1b (3kt)
19/05/2024 06:00 24oC (75.2oF) 56% VARIABLE 1b (3kt)
19/05/2024 05:00 22oC (71.6oF) 64% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours